Praktische ondersteuning

Overnemen regeltaken

De sociaal werker/wonen-welzijn-mantelzorg kan u helpen door regeltaken van u over te nemen. Na het eerste contact maakt de sociaal werker in overleg met u een overzicht van uw taken. Samen wordt dan bekeken welke regeltaken wij van u kunnen overnemen.

Voorbeelden van regeltaken die wij kunnen overnemen:

  • Het zoeken van oplossingen op maat voor afwijkende problemen of situaties, zoals het uitzoeken van speciaal onderwijs voor een verstandelijk gehandicapt kind.
  • Het opzoeken van informatie over wet- en regelgeving in de zorgwereld.
  • Het bieden van een helpende hand bij het invullen van diverse formulieren, zoals formulieren van verzekeringsinstanties.
  • Het opstellen van bezwaarschriften of klachten, zoals een bezwaarschrift naar aanleiding van een afwijzing voor een woningaanpassing of WVG voorziening.
  • Het informeren van de werkgever en bemiddelen in conflictsituaties, zoals het informeren naar mogelijkheden van aanpassingen in werktijden of het opnemen van zorg- of vakantieverlof binnen de mogelijkheden van de CAO.
  • Het bieden van begeleiding bij een indicatieprocedure, zoals procedures voor een woningaanpassing of (externe) verpleeg- en zorgmogelijkheden.

Bemiddelen naar praktische hulp

Wij kunnen voor u bemiddelen in hulp of praktische ondersteuning aan huis door:

  • een vrijwilliger, bijvoorbeeld van de Vrijwillige Thuishulp van Versa Welzijn,
  • professionele hulp van de thuiszorg.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over wat Versa Welzijn voor u kan betekenen of een gesprek aanvragen met een sociaal werker/wonen-welzijn-mantelzorg? Neem dan gerust contact met ons op. 

Tel: (035) 623 11 00 (werkdagen 8.30 – 17 u)
E-mail: info@versawelzijn.nl
http://www.twitter.com/@VersaMantelzorg

 

Foto’s: MantelzorgNL

Kunnen wij je helpen?