Jonge mantelzorgers

Veel kinderen en jongeren die thuis te maken hebben met een langdurig zieke of gehandicapte ouder/familielid verrichten extra (zorg)taken. Zij doen dit meestal uit liefde en het gevoel van verbondenheid en leren hierdoor al vroeg dat je inzetten voor je naaste bij het leven hoort.
Doordat deze jongeren zorgtaken vervullen, hebben zij verantwoordelijkheden die niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Ze maken zich vaak zorgen over andere familieleden en maken hun eigen zorgen hieraan ondergeschikt. Ook nemen zij verantwoordelijkheden van hun ouders over.

De taken en verantwoordelijkheden van jonge mantelzorgers kunnen uiteenlopen van huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging van het zieke gezinslid (zoals het helpen met eten, drinken, aankleden, wassen), zorgen voor andere kinderen in het gezin, zaken buitenshuis regelen etc.

Jongeren die opgroeien met een psychisch zieke ouder bieden meer emotionele steun, terwijl jongeren met een lichamelijk zieke ouder meer persoonlijke verzorging bieden en meer zaken buitenshuis regelen. Als jongeren samen opgroeien met een broertje of zusje met een beperking gaat vaak veel aandacht van de ouder(s) naar dat broertje of zusje.

Versa Welzijn biedt jonge mantelzorgers in de regio Gooi en Vechtstreek, Eemnes en Weesp de mogelijk om per mail of in een persoonlijk gesprek hun verhaal te doen of, via leuke activiteiten, in contact te komen met andere kinderen en jongeren die thuis in een zorgsituatie zitten.

Tevens kunnen wij voorlichting op scholen organiseren over het onderwerp jonge mantelzorgers.

Meer informatie:

Versa Welzijn, 035 623 11 00, info@versawelzijn.nl

Foto’s: MantelzorgNL

Kunnen wij je helpen?