Casemanager dementie

Als er bij u of uw partner een diagnose dementie is gesteld, heeft u te maken met veel verschillende hulpverleners. Dan is het fijn om één persoon als aanspreekpunt te hebben, die samen met u onderzoekt welke hulp of ondersteuning u nodig heeft.  Daarvoor kunt u terecht bij een casemanager dementie van het netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek. Ook als er een vermoeden is van dementie maar nog geen diagnose is gesteld kan de casemanager dementie ingeschakeld worden.

Casemanager dementie

De casemanager dementie is onafhankelijk en biedt ondersteuning aan de thuiswonende cliënt met dementie of een vermoeden daarvan. Zij begeleidt de cliënt en de mantelzorger gedurende het gehele ziekteproces.  De casemanager geeft voorlichting, informatie, advies, emotionele ondersteuning, begeleiding en werkt nauw samen met specialisten, huisartsen en andere professionals. De casemanager bezoekt u thuis en bekijkt welke problemen er zijn en welke zorg en ondersteuning nodig is. Samen met de betrokken hulpverleners maakt zij hierover afspraken en onderhoudt de contacten. De casemanager kan u helpen bij het aanvragen van indicaties.

Aanmelden

Voor het inschakelen van een casemanager kan de huisarts, geriater, neuroloog of andere zorgverlener de cliënt aanmelden bij het centrale aanmeldpunt van het ketennetwerk Dementie Gooi & Vechtstreek via:

Wachtlijstbeheer Casemanagement Dementie
035 69 24 924
Vivium Godelinde
Jozef Israëlslaan 1, 1401 CM Bussum
casemanagementdementie@vivium.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van een casemanager dementie.

Ketennetwerk Dementie Gooi & Vechtstreek

Het ketennetwerk Dementie Gooi & Vechtstreek is ontstaan vanuit het Landelijk Dementie Programma (LDP). De volgende organisaties zijn aangesloten: Alzheimer Nederland ’t Gooi, Amaris Zorggroep, Gemeenten Gooi & Vechtstreek, Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie, GGz Centraal, HilverZorg, Inovum, Tergooi Ziekenhuizen, Versa Welzijn en Vivium Zorggroep.

Foto’s: MantelzorgNL

Kunnen wij je helpen?