Positief opvoeden 12-18

De cursus Positief Opvoeden volgens de methode Triple P helpt oorzaken van gedragsproblemen van kinderen te herkennen en leert u hoe u gewenst gedrag bij kinderen kunt stimuleren. Ook heeft u de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders die voor dezelfde, soms moeilijke, taak staan als u.

Hoe gaat het in zijn werk?

De cursus bestaat uit 5 wekelijkse groepsbijeenkomsten van maximaal 2 uur en een kwartier; 2 persoonlijke telefonische consultaties en een terugkombijeenkomst. De groep bestaat uit maximaal 12 (minimaal 6) deelnemers. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van filmpjes van praktijksituaties. Ook krijgt u een praktisch werkboek, waarmee u vanaf de eerste bijeenkomst thuis aan de slag gaat. Hier staan opdrachten in die u helpen de vaardigheden onder de knie te krijgen. De begeleider van de groep zal telefonisch contact opnemen om te bespreken hoe het thuis. Tijdens een terugkombijeenkomst bespreken we hoe het nu gaat en kijken we vooruit naar de toekomst. 

Leerdoelen

Tijdens de cursus leert u onder andere:

  • opvoedingsvaardigheden die werken;
  • hoe u de ontwikkeling van uw kind kunt stimuleren;
  • hoe om te gaan met probleemgedrag van uw kind;
  • handvatten die u in bijna elke situatie kunt gebruiken.

Voor welke ouders en opvoeders?

De cursus Positief Opvoeden is voor ouders met één of meerdere kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen thuis, op school of in de omgang met leeftijdsgenoten.

Kosten

Er zijn (meestal) geen kosten aan deze cursus verbonden. U krijgt een werkboek.

Positief Opvoeden werkt!

Positief Opvoeden is meer dan 30 jaar geleden ontstaan in Australië. Het wordt ook wel Triple P genoemd: Positief Pedagogisch Programma. Inmiddels wordt het programma in veel landen over de hele wereld gebruikt en zijn er al veel opvoeders mee geholpen.

De vijf basisprincipes van Positief Opvoeden zijn:
1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
3. Een aansprekende discipline hanteren
4. Realistische verwachtingen hebben
5. Goed voor uzelf als ouder zorgen

De cursus Positief Opvoeden is een samenwerking tussen Orthopedagogisch Centrum Trompendaal, Youké en Versa Welzijn.

Kijk in onze database Cursussen en Activiteiten voor de eerstvolgende startdatum voor deze cursus.

Meer informatie en aanmelden

Versa Welzijn, 035 623 11 00, groepswerk@versawelzijn.nl of via het aanmeldformulier dat bij de cursus vermeld staat.