Opvoeding na echtscheiding

Na een scheiding sta je vaak alleen voor de opvoeding van je kinderen. Hoe kun je de kinderen het beste steunen in deze moeilijke periode? Hoe zorg je goed voor jezelf als alleenstaande ouder? Soms moet je overleggen met je ex partner over de opvoeding. Hoe kun je dit het beste aanpakken? In deze cursus deelt u ervaringen met andere gescheiden ouders en bespreekt u vragen rond scheiding en opvoeden. Zo krijgt u handvatten aangereikt om beter om te kunnen gaan met de nieuwe situatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van elk tweeënhalf uur. De groep bestaat uit 6 tot 12 deelnemers. De groep wordt begeleid door twee sociaal werkers/maatschappelijk werk.

Thema’s die aan bod komen zijn: 

  • reacties van kinderen op de echtscheiding (zoals boosheid, verdriet, loyaliteitsconflicten)
  • opvoedingsvaardigheden gericht op het omgaan met deze reacties
  • de veranderde ouderrol 
  • communiceren met de andere ouder
  • omgaan met eigen emoties in contact met de andere ouder
  • zorgen voor jezelf.

Leerdoelen

U leert hoe u uw kinderen het beste kunt begeleiden in de roerige periode na de scheiding en hoe u goed blijft zorgen voor uzelf.

Voor wie?

Ouders van kinderen tussen de 0 en 18 jaar die gescheiden zijn of in een echtscheidingsproces zitten. Wanneer u zich aanmeldt, vindt eerst een gesprek plaats om na te gaan of de cursus biedt wat u ervan verwacht.

Kosten

De cursussen worden gesubsidieerd door de gemeenten in de regio. U betaalt zelf een bijdrage van € 30,- voor het cursusmateriaal.

Startdatum en locatie

Deze cursus wordt aangeboden op verschillende locaties in de regio Gooi en Vechtstreek. De cursus wordt ingepland na voldoende aanmeldingen. Kijk in onze database Cursussen en Activiteiten voor de eerstvolgende startdatum voor deze cursus.

Meer informatie en aanmelden

Versa Welzijn, 035 683 01 54, groepswerk@versawelzijn.nl of via het aanmeldformulier dat bij de cursus vermeld staat.

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200