Beter omgaan met pubers

In de pubertijd verandert er veel, zowel voor pubers als de ouders. Hoe houd je het daarbij leuk met elkaar? In deze cursus wordt aandacht besteed aan de veranderingen van kinderen in de puberteit. Daarbij komen de prettige maar ook de lastige kanten van het omgaan met pubers aan bod.

Hoe gaat het in zijn werk?

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.
Ouders krijgen informatie over manieren waarop zij een goed contact met hun puber kunnen bevorderen, en ruzie kunnen voorkomen. Ze kunnen met elkaar praten en ervaringen uitwisselen waarbij respect voor verschillende manieren van opvoeden het uitgangspunt is.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Veranderingen in de puberteit
 2. Positieve aandacht en manieren van opvoeden
 3. Ruzie voorkomen: luisteren naar je puber
 4. Ruzie voorkomen: praten met je puber
 5. Ruzie oplossen: overleggen met je puber
 6. Grenzen stellen en straffen

Naar keuze kunnen ook de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Alcohol en drugs (en ander middelengebruik)
 • Seksuele opvoeding
 • Pubers en school

Leerdoelen

De cursus is bedoeld als preventief aanbod om ouders in een vroeg stadium steun te bieden bij de opvoeding van hun opgroeiende kinderen. De cursus is gericht op de volgende doelen:

 • een goede relatie en communicatie tussen ouders en kinderen bevorderen;
 • problemen voorkomen die de opvoeding en ontwikkeling van pubers kunnen belemmeren;
 • kennis en vaardigheden van ouders vergroten;
 • het zelfvertrouwen en de pedagogische draagkracht van ouders versterken.

Voor wie?

Ouders/opvoeders van pubers in de leeftijd van 12-16 jaar, die deelnemen aan het voorgezet onderwijs. De cursus staat open voor zowel ouderparen als alleenstaande ouders. Bij ouderparen wordt het op prijs gesteld als beide opvoeders aan de cursus deelnemen.
Het karakter van de cursus is preventief, d.w.z. niet geschikt voor ouders, die ernstige problemen ondervinden in de relatie met hun puber, waarbij eigenlijk individuele begeleiding en behandeling nodig is.

Kosten

U betaalt een eigen bijdrage van 25 euro.

Praktische informatie

De cursus vindt plaats in de avonduren. De cursus start bij voldoende belangstelling en wordt op afwisselende locaties in de regio Gooi en Vechtstreek gegeven.
Deze cursus wordt georganiseerd door Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek. De begeleiding is in handen van medewerkers van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek en Versa Welzijn.

Informatie en aanmelden

Aanmelden voor deze cursus kan via Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek.