Opstap(je)

Opstap en Opstap(je) zijn tweejarig programma’s voor kinderen en hun ouder(s), meestal de moeder. Het dient als ondersteuning om achterstand op school te voorkomen. Wekelijks bezoekt moeder met haar kind bijeenkomsten waarin zij leert hoe ze de ontwikkeling van haar kind spelenderwijs kan stimuleren. Opstapje richt zich op kinderen van 2 – 4 en Opstap op kinderen van 4-6. Versa Welzijn verzorgt Opstap(je) in Bussum en Huizen.

Opstap logo

 

 

Werkwijze

Moeders starten met opstap(je) wanneer het kind 2 jaar. Spelenderwijs wordt het kind vervolgens gedurende twee jaar voorbereid op groep 1 van de basisschool. Met opstap kan de moeder starten als het kind naar groep 1 van de basisschool gaat. Het kind wordt daarbij voorbereid op groep 3, waarin het zal leren lezen, schrijven en rekenen. Iedere week hebben moeder en kind een afspraak met de contactmedewerker, een professional van Versa Welzijn. Tijdens de bijeenkomsten werken moeder en kind samen aan verschillende opdrachten uit een werkboekje. Moeders krijgen de materialen mee naar huis, zodat zij thuis dagelijks een kwartier kunnen oefenen.

Opvoedbijeenkomsten

Ouders volgen ook groepsbijeenkomsten, waarin opvoedthema’s worden besproken, zoals straffen en belonen, snoepen of bedplassen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen ouders ervaringen uitwisselen. Naast de opvoedbijeenkomsten worden in Bussum ook fietslessen, uitstapjes en één keer in de zes weken moeder-en-kindzwemmen aangeboden binnen Opstap(je).

Kosten

In Bussum betalen ouders geen eigen bijdrage. In Huizen betalen deelnemers aan Opstap een eigen bijdrage van €15,- per jaar voor het cursusmateriaal. Opstapje is in alle gemeenten zonder eigen bijdrage. De ouders tekenen vooraf een contract dat zij actief zullen deelnemen. Wanneer ouders twee maal zonder afmelding afwezig zijn geweest, stopt het programma en moeten zij het cursusmateriaal weer inleveren. Wanneer het materiaal niet wordt ingeleverd, wordt €50.- in rekening gebracht.

Aanmelden

Ouders kunnen zichzelf met hun kind aanmelden. Ook scholen, consultatiebureau en peuterspeelzalen kunnen kinderen met een achterstand aanmelden bij Versa Welzijn. Neemt u hiervoor contact op met onderstaande contactpersoon.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bussum: Marieke van den Eshof, t. (06) 53 19 52 85, meshof@versawelzijn.nl
Huizen: Bernadet van der Heijden, t. (06) 13 96 56 82, bheijden@versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?