Ambulant team peuterwerk – Huizen

Iedere peuter ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Soms zijn er vragen, omdat er sprake is van opvallend gedrag of (enigszins) vertraagde ontwikkeling. De kern bij dit soort vragen is: is dit normaal gedrag of is dit afwijkend? Peuterspeelzaalleidsters kunnen niet bepalen of, en zo ja, wat er mis is. Wèl kunnen zij vaststellen dat er iets niet klopt. De peuterspeelzaalleidster kan dan het ambulant team Peuterwerk inschakelen.

Versa Welzijn in Huizen werkt op twee manieren om de begeleiding van peuters die extra ondersteuning nodig hebben goed te laten verlopen:

  • Het doorverwijzen van ouders naar de juiste professionele instanties (bijvoorbeeld jeugdzorg of integrale vroeghulp).
  • Ondersteuning op de peuterspeelzaal, door het inzetten van een gediplomeerde, ervaren ambulante peuterspeelzaalleidster.

Belang van ambulante ondersteuning

Door op tijd problemen in de ontwikkeling van peuters te signaleren, is het vaak mogelijk om maatregelen te nemen zodat de nadelige gevolgen beperkt blijven. Als een ontwikkelings- of gedragsstoornis is ontdekt, kan samen met de ouders naar een oplossing worden gezocht.

Met de ambulante ondersteuning streeft Versa Welzijn ernaar dat:

  • ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen vroegtijdig worden opgespoord;
  • ouders geïnformeerd worden over externe professionele hulp;
  • kwetsbare kinderen individuele begeleiding krijgen in hun ‘eigen’ speelzaal;
  • peuterspeelzaalleidsters kunnen rekenen op extra praktische en pedagogische hulp.

Meer informatie en aanmelden

Het aanvragen van ambulante hulp kan via de peuterspeelzaalleidsters van de peuterspeelzaal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leidinggevende Peuterwerk Huizen, Bernadet van der Heijden, via: t. 06-13965682 of bheijden@versawelzijn.nl.