Opvoedingsondersteuning

Heeft u vragen over de aanpak van de opvoeding van uw kind(eren) en wilt u daar met iemand over praten? Zit u met een specifiek probleem met uw kind en wilt u daar een oplossing voor? Of misschien wilt u meer leren over opvoeden in het algemeen en met anderen van gedachten wisselen over vragen waar u tegenaan loopt? U kunt met uw vragen of ideeën terecht bij de sociaal werkers van Versa Welzijn. Versa Welzijn kan u op verschillende wijze ondersteunen bij de opvoeding.

Opvoedcursussen

Wij bieden – vaak in samenwerking met andere partijen zoals Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, OC Trompendaal en Youké- diverse opvoedcursussen.
Meer informatie over opvoedcursussen…

Opvoedspreekuren bij het CJG

Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek en Versa Welzijn zijn kernpartners in de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Gooi- en Vechtstreek. U kunt in de diverse CJG’s terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien.
In Eemnes en Wijdemeren is er geen CJG
Meer informatie over de opvoedspreekuren bij het CJG…

Opvoedprogramma’s

Versa Welzijn werkt met Triple P, dat staat voor Positief Pedagogisch Programma. Triple P is een ondersteuningsprogramma voor ouders met als doel de opvoeding van kinderen gemakkelijker en plezieriger te maken. Daarnaast werken we met het project Opstap(je).

Schoolmaatschappelijk werk

Heeft u vragen over het functioneren van uw kind op school en heeft u naast het contact met de leerkracht of mentor behoefte aan onafhankelijk advies? De sociaal werker/schoolmaatschappelijk werk kan u helpen en u als ouder een steuntje in de rug bieden.
Meer informatie over schoolmaatschappelijk werk…

Mamacafé in Blaricum en Huizen

Ontmoetingsgelegenheid voor (aanstaande) moeders van kinderen tot vier jaar.
Meer informatie over de mamacafés in Blaricum en Huizen…

Opvoedladder – Huizen

Brede verzameling aan activiteiten om ouders te ondersteunen bij de opvoeding.
Meer informatie over Opvoedladder – Huizen…

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.