Verlengde schooldag – Bussum

In Bussum biedt Versa Welzijn in samenwerking met de gemeente Gooise Meren een Verlengde Schooldag aan kinderen van 6 tot 12 jaar van bassischolen de Zonnewijzer in Breeduit en de Sint Vitusschool.

De twee basisscholen Sint Vitusschool en De Zonnewijzer krijgen subsidie van gemeente Gooise Meren om na schooltijd cursussen aan te bieden op school. Deze worden georganiseerd door het kinderwerk van Versa Welzijn. Met de activiteiten stimuleren we kinderen op creatief, sportief en sociaal gebied. Zo groeit hun zelfvertrouwen en zelfbeeld en kunnen zij zich verder ontwikkelen en hopelijk doorstromen naar een goede middelbare school.

Cursussen

Per week worden op elke school een drietal cursussen verzorgd en dat gedurende een periode van 6 tot 8 weken, de periode tussen twee schoolvakanties door. De cursussen zijn meestal creatief van aard (speksteen, schilderen, maskers maken) of sportief (weerbaarheid, breakdance, softbal). Daarnaast zijn ook rustgevende cursussen (yoga, mandela, zendoodle). Ouders betalen een symbolische eigen bijdrage van gemiddeld 7 euro per periode.

Alle leerlingen van de school kunnen zich opgeven voor de cursussen. Bij het plaatsen krijgen leerlingen die veel baat bij een activiteit hebben, voorrang.

Aanmelden

De twee basisscholen zijn geselecteerd door de gemeenten. Leerlingen van deze scholen kunnen worden aangemeld via de school.