Leesproject – Bussum

Het is essentieel voor kinderen dat zij goed leren lezen. Kinderen die moeite hebben met lezen, worden onzeker en hebben vaak moeite om andere schoolvakken te volgen. Ouders kunnen hun kinderen niet altijd helpen bij het leren lezen, omdat zij bijvoorbeeld zelf de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Of omdat ze de tijd en aandacht niet hebben. In het Leesproject (ook wel Kidsleesclub genoemd) krijgen kinderen uit groep 3 t/m 7 van de basisscholen Sint Vitusschool en De Zonnewijzer extra ondersteuning bij het lezen.

Iedere week lezen de kinderen met getrainde en gemotiveerde vrijwilligers en HBO-stagiaires in Wijkcentrum Uit-Wijk in Bussum. Het doel is om kinderen te ondersteunen bij het leren lezen, de woordenschat te vergroten en het begrijpend lezen te verbeteren. Er is speciale aandacht voor dyslexie. Zo werken we aan de leesachterstand van kinderen waardoor kinderen ook de andere schoolvakken beter kunnen volgen en hun zelfvertrouwen en eigenwaarde worden vergroot.

Spelenderwijs de woordenschat vergroten

Het leesproject start laagdrempelig om spelenderwijs de woordenschat te vergroten. Dit doen we door praten en (voor)lezen en vooral interactie met de Nederlandse taal. Ook maken we gebruik van taalspelletjes en Energizers (fysieke spelletjes), zodat leerlingen langer geconcentreerd blijven. We werken in kleine groepjes van 3 á 4 kinderen per 1 of 2 begeleiders, mits de kinderen op hetzelfde niveau lezen. Wanneer kinderen veel moeite hebben met lezen, worden zij één-op-één begeleid.

Voor wie?

Er is plek voor maximaal tien kinderen uit groep 3 t/m 7 van de basisschool, die extra ondersteuning bij het lezen nodig hebben. Het gaat vooral om allochtone kinderen, kinderen van vluchtelingen, maar ook om kinderen met dyslexie. Leerlingen en hun ouders kunnen zich via de Kidsclub of de school aanmelden. Versa Welzijn overlegt daarbij altijd met de school of het kind inderdaad extra ondersteuning nodig heeft. Ook scholen melden kinderen aan voor het leesproject.

Versa Welzijn werkt voor dit project samen met Sint Vitusschool en De Zonnewijzer, Bibliotheek Gooi en meer, jeugdbibliotheek Breeduit, Gemeente Gooise Meren, de vrijwilligerscentrale en OpStap-project van Versa Welzijn.

Kunnen wij je helpen?