Cursus Mijn ouders zijn gescheiden … en ik dan?

Als kind kies je niet voor de scheiding van je ouders. Er is voor jou gekozen. Jij kunt wel kiezen voor de beste manier om er mee om te gaan. Wil je erover praten en dingen met elkaar delen? Wil je er beter mee leren omgaan en ervaren hoe anderen dat doen? Je gaat jezelf waarschijnlijk beter begrijpen en mogelijk snap je daarna de scheiding ook beter.

Hoe gaat het in zijn werk?

De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur, die na schooltijd worden gehouden. De groep bestaat uit 6 tot 10 kinderen en wordt begeleid door twee sociaal werkers/maatschappelijk werk. Er is één ouderbijeenkomst voorafgaande aan de cursus en een evaluatieafspraak met de ouder(s) na afronding van de groepsbijeenkomsten.

Wat doen we tijdens de groepsbijeenkomsten?

  • We praten over wat jij moeilijk vindt en je hoort hoe anderen daarmee omgaan.
  • We oefenen hoe je iets kan vertellen.
  • Praten is niet voor iedereen de beste manier. We zoeken samen naar wat bij jou het beste werkt om je te uiten.

Hoe gaan we dat doen:

  • Met elkaar praten.
  • Gedichten en verhalen schrijven.
  • Bewegen.
  • Allerlei andere creatieve werkvormen.

Leerdoelen

Door te praten en met inzet van creatieve middelen, zoals tekenen, knutselen, muziek luisteren, gedichten maken, enzovoort, leren kinderen uiting te geven aan hun vragen en angsten en wat de scheiding voor hen betekent. Uit onderzoek blijkt dat een lotgenotengroep bijdraagt aan het verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert.

Voor wie?

Kinderen tussen de 9 en 12 van wie de ouders gescheiden zijn. De scheiding hoeft niet recent te zijn. Na aanmelding volgt een afspraak met jou en je vader en/of moeder.

Kosten

De gespreksgroep wordt gesubsidieerd door de gemeenten in de regio. Ouders betalen zelf een eigen bijdragen van 35 euro voor het cursusmateriaal.

Startdatum en locatie

Deze cursus wordt aangeboden op verschillende locaties in de regio Gooi en Vechtstreek. De cursus wordt ingepland na voldoende aanmeldingen. Kijk in onze database Cursussen en Activiteiten voor de eerstvolgende startdatum voor deze cursus.

Meer informatie en aanmelden

Versa Welzijn, 035 683 01 54, groepswerk@versawelzijn.nl of via het aanmeldformulier dat bij de cursus vermeld staat.

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200