Ondersteuning voor kinderen

Soms hebben kinderen wat extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij het leren, omdat ze moeite hebben om vrienden te maken of omdat ze zorgen voor een zieke ouder. Versa Welzijn biedt op verschillende manieren ondersteuning.

Huiswerkbegeleiding

In diverse gemeenten biedt Versa Welzijn huiswerkbegeleiding aan in wijk- of jongerencentra. Vrijwilligers helpen kinderen onder begeleiding van een sociaal werker. Versa Welzijn biedt huiswerkbegeleiding aan in Hilversum, Huizen, Naarden en Weesp. 

Cursus Mijn ouders zijn gescheiden… en ik dan (voor kinderen van 9-12 jaar)

In deze lotgenotengroep leren kinderen de scheiding beter te begrijpen. Door te praten en met inzet van creatieve middelen leren kinderen uiting te geven aan hun vragen en angsten over de scheiding. Lees meer over de cursus Mijn ouders zijn gescheiden … en ik dan.

Jonge mantelzorgers

Je bent jong…. en je zorgt. Veel kinderen die thuis te maken hebben met een langdurig zieke of gehandicapte ouder verrichten extra (zorg)taken. Versa Welzijn ondersteunt jonge mantelzorgers.

Leesproject – Bussum

In Bussum organiseert het kinderwerk van Versa Welzijn samen met diverse partners het leesproject voor kinderen uit groep 3,4 en 5 die moeite hebben met lezen.

Verlengde schooldag – Bussum

In Bussum biedt Versa Welzijn in samenwerking met de gemeente Gooise Meren een Verlengde Schooldag aan kinderen van 6 tot 12 jaar van bassischolen de Zonnewijzer in Breeduit en de Sint Vitusschool.

Spel-op-maat – Naarden

Een vrijwilliger komt bij u thuis om u en uw kind te begeleiden bij het spelen, via Spel-op-maat. Spelenderwijs wordt gewerkt aan de taalontwikkeling van uw kind.

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.