Kinderwerk

Sociaal werkers/kinderwerk leveren een bijdrage aan de sociale en individuele ontwikkeling van (met name kwetsbare) kinderen van 4 tot en met 12. Dit doen zij onder andere door het organiseren van leerzame en leuke cursussen en activiteiten.

Doel van het kinderwerk

Het Kinderwerk ondersteunt kinderen op hun weg naar zelfstandigheid. Kinderen leren tijdens de activiteiten hun kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Ook leren ze respectvol met elkaar en hun omgeving om te gaan. Het kinderwerk wil bereiken dat kinderen zelfstandig functioneren, verantwoordelijkheid leren dragen en zelfvertrouwen ontwikkelen. Wij doen dat door de kinderen een veilige plek te bieden en een vertrouwensbasis te creëren van waaruit we de kinderen kunnen aanspreken op hun gedrag en waar nodig, kunnen corrigeren. En niet te vergeten, door het geven van positieve aandacht!

Preventief kinderwerk bespaart duurdere jeugdzorg

Sociaal werkers/kinderwerk hebben een signalerende en preventieve functie. Zij hebben een directe lijn met  andere jeugd(zorg)organisaties in de regio en bijvoorbeeld met het schoolmaatschappelijk werk en Jeugd en Gezin. Hierdoor kunnen sociaal werkers/kinderwerk snel ingrijpen bij eventuele probleemsituaties. De kracht van het kinderwerk zit in de directe en persoonlijke contacten met ouders, samen met ouders zoeken naar oplossingen, een open houding en een groot professioneel netwerk.

Activiteiten van het kinderwerk

Het kinderwerk organiseert wekelijks cursussen, knutsel-, sport- en spelactiviteiten in wijkcentra of op straat. Ook is er een speciaal aanbod in de schoolvakanties. Alle activiteiten worden begeleid door een professional met hulp van stagiaires en vrijwilligers. Vrijwilligers, ouders en kinderen kunnen zelf ook komen met ideeën en initiatieven voor nieuwe activiteiten.

Meer informatie

Blaricum (De Malbak)

Jolanda Hagen, 06 82 98 32 04, jhagen@versawelzijn.nl 
(vervanging van Wendy Pos-van Gelder, Sociaal Werker Kinderwerk, 06 82 23 17 14, wpos@versawelzijn.nl)

Bussum

Nicole Wendt, 035 303 46 98, nwendt@versawelzijn.nl of kinderwerkbussum@versawelzijn.nl
Volg het kinderwerk in Uit-Wijk op Facebook
Of kijk op Instagram: @versawelzijn.kidsclub 

Naarden

José de Groot, 035 303 46 28, jgroot@versawelzijn.nl
Jacqueline Jonkers, 06 82 04 60 16, jjonkers@versawelzijn.nl

Het Kinderwerk van Naarden is actief op Facebook.

Muiden

Kirsten van Kasteren, 06 12 58 37 49, kkasteren@versawelzijn.nl
Volg het kinderwerk: https://www.facebook.com/kinderwerkmuidenmuiderberg/
Instagram: versa_kirsten

Hilversum

Kinderwerk Hilversum Zuid (De Lelie):
Esmay Labadie, 06 57 13 32 16, elabadie@versawelzijn.nl
Leslie van Thiel, 06 82 90 12 33, lthiel@versawelzijn.nl

Het Kinderwerk in De Lelie is actief op Facebook en Twitter.

Kinderwerk Hilversum Zuidoost (Riebeeck):
Kati Lipusz, 035 303 46 54, klipusz@versawelzijn.nl
Hanae El Azouzi, 06 58 96 73 76, hazouzi@versawelzijn.nl

Kinderwerk Hilversum Noordoost (Lopes Dias):
Roxanne Callenbach, 06 13 96 56 67, rcallenbach@versawelzijn.nl 

Kinderwerk Hilversum Oost (St. Joseph):
Jet van der Wal, 06 13 96 59 81, jwal@versawelzijn.nl 
Hanae El Azouzi, 06 58 96 73 76, hazouzi@versawelzijn.nl

Kinderwerk de Hilversumse Meent:
Christine Schenkel, cschenkel@versawelzijn.nl, 06 52 32 23 18

Kinderwerk Hilversum breed:
Eri Brouwer, ebrouwer@versawelzijn.nl, 06 83 63 73 71

Huizen

Mirjam Paets, mpaets@versawelzijn.nl, 06 51 90 99 37

Kunnen wij je helpen?