Kinderwerk

Sociaal werkers/kinderwerk leveren een bijdrage aan de sociale en individuele ontwikkeling van (met name kwetsbare) kinderen van 4 tot en met 12. Dit doen zij onder andere door het organiseren van leerzame en leuke cursussen en activiteiten.

Doel van het kinderwerk

Het Kinderwerk ondersteunt kinderen op hun weg naar zelfstandigheid. Kinderen leren tijdens de activiteiten hun kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Ook leren ze respectvol met elkaar en hun omgeving om te gaan. Het kinderwerk wil bereiken dat kinderen zelfstandig functioneren, verantwoordelijkheid leren dragen en zelfvertrouwen ontwikkelen. Wij doen dat door de kinderen een veilige plek te bieden en een vertrouwensbasis te creëren van waaruit we de kinderen kunnen aanspreken op hun gedrag en waar nodig, kunnen corrigeren. En niet te vergeten, door het geven van positieve aandacht!

Preventief kinderwerk bespaart duurdere jeugdzorg

Sociaal werkers/kinderwerk hebben een signalerende en preventieve functie. Zij hebben een directe lijn met  andere jeugd(zorg)organisaties in de regio en bijvoorbeeld met het schoolmaatschappelijk werk en de Centra voor Jeugd en Gezin. Hierdoor kunnen sociaal werkers/kinderwerk snel ingrijpen bij eventuele probleemsituaties. De kracht van het kinderwerk zit in de directe en persoonlijke contacten met ouders, samen met ouders zoeken naar oplossingen, een open houding en een groot professioneel netwerk.

Activiteiten van het kinderwerk

Het kinderwerk organiseert wekelijks cursussen, knutsel-, sport- en spelactiviteiten in wijkcentra of op straat. Ook is er een speciaal aanbod in de schoolvakanties. Alle activiteiten worden begeleid door een professional met hulp van stagiaires en vrijwilligers. Vrijwilligers, ouders en kinderen kunnen zelf ook komen met ideeën en initiatieven voor nieuwe activiteiten.

Meer informatie

Blaricum (De Malbak)

Romea Oldenburg, 06 13 49 83 34, roldenburg@versawelzijn.nl 
facebook Romea, ‘kinderwerk Blaricum’

Bussum

Nicole Wendt, 035 303 46 98, nwendt@versawelzijn.nl of kinderwerkbussum@versawelzijn.nl
Volg het kinderwerk in Uit-Wijk op Facebook.

Naarden

José de Groot, 035 303 46 28, jgroot@versawelzijn.nl
Het Kinderwerk van SCAN is actief op Facebook.

Muiden

Kirsten van Kasteren, 06 12 58 37 49, kkasteren@versawelzijn.nl
Volg het kinderwerk: https://www.facebook.com/kinderwerkmuidenmuiderberg/

Hilversum

Kinderwerk Hilversum Zuid (De Lelie):
Kati Lipusz, 035 303 46 54, klipusz@versawelzijn.nl
Het Kinderwerk in De Lelie is actief op Facebook en Twitter.

Kinderwerk Hilversum Zuidoost (Riebeeck):
Kati Lipusz, 035 303 46 54, klipusz@versawelzijn.nl

Kinderwerk Hilversum Noordoost en Oost (Lopes Dias en St. Joseph):
Jet van der Wal, 06 13 96 59 81, jwal@versawelzijn.nl
Roxanne Callenbach, 06 13 96 56 67, rcallenbach@versawelzijn.nl 

Kinderwerk de Hilversumse Meent:
Christine Schenkel, cschenkel@versawelzijn.nl, 06 52 32 23 18 

Huizen

Selma El Morabet, 035 526 27 89, selmorabet@versawelzijn.nl

.