Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk biedt scholen de mogelijkheid om een beroep te doen op deskundige begeleiding en advisering bij (het signaleren van) problemen van hun leerlingen. Schoolmaatschappelijk werk helpt problemen op te lossen en potentiële (vaak grotere) problemen te voorkomen. Het schoolmaatschappelijk werk is de brug tussen de school en hulpverlening. Versa Welzijn beschikt over een groot netwerk, waardoor we waar nodig kunnen doorverwijzen.

De sociaal werker/schoolmaatschappelijk werk kan op drie manieren ondersteunen:

  • Adviseren van de leerkracht/school wanneer deze problemen signaleert bij een leerling.
  • Rechtstreeks adviesgesprekken voeren met de leerling en/of ouders. 
  • Contact leggen met de ouders wanneer de school problemen signaleert.

 

Kunnen wij je helpen?