Administratieve en financiële hulp

Heb je vragen of problemen rond financiën en administratie? Vind je het moeilijk je administratie op orde te houden? Moeite met formulieren invullen, instanties bellen of brieven van instanties begrijpen? Versa Welzijn kan je op diverse manieren ondersteunen. Tenzij anders vermeld is de dienstverlening beschikbaar voor inwoners van alle gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek.

Sociaal- Juridische Dienstverlening

De Sociaal-juridische dienstverlener wijst je de weg in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten en regelingen. Je kunt bij de Sociaal-juridische dienstverlener terecht met al je vragen over bijvoorbeeld arbeidsrecht, huurtoeslag, uitkeringen, studiefinanciering, belastingen en consumentenzaken.
(Niet in Muiden)

Administratie voor Elkaar

Tijdens dit gratis inloopspreekuur helpen vrijwilligers je snel en efficiënt met allerlei vragen en het op orde krijgen van je administratie. Ook kun je terecht voor hulp bij het invullen van formulieren of met vragen over financiële regelingen van de overheid. We ondersteunen bij het aanmelden bij Mijn Overheid en de Berichtenbox.
(In Bussum, Naarden, Muiden, Hilversum, Weesp en Wijdemeren)

Formulierenspreekuur – Hilversum

Tijdens dit gratis formulierenspreekuur in Hilversum kunnen deskundige vrijwilligers je helpen bij het invullen van formulieren. Ook kun je een door jezelf ingevuld formulier laten controleren.

Thuisadministratie

Een vrijwilliger van Thuisadministratie komt gedurende een bepaalde periode bij mensen thuis om te helpen de administratie op orde te krijgen en mensen te leren deze zelf bij te houden. Deze gratis hulp is met name bedoeld voor mensen met een laag inkomen, voor mensen met een beperking en voor mensen die om een andere reden deze hulp nodig hebben.
(Niet in BEL en Wijdemeren)

Cursus Uitkomen met Inkomen

Een korte cursus van 6 bijeenkomsten voor mensen met een eigen huishouden die hun geldzaken op orde willen krijgen én houden.

Schuldhulpverlening

Schulden kunnen door allerlei oorzaken ontstaan. De schulden kunnen zo hoog oplopen en de situatie kan zo onoverzichtelijk worden dat je er op eigen kracht niet meer uit kunt komen. Schuldhulpverlening kan je helpen.

Rechtswinkel

Versa Welzijn werkt samen met de rechtswinkel in Weesp en Gooise Meren.

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.