Jongerenbus – Hilversum

Jongeren ontmoeten elkaar op steeds andere plekken. In Hilversum rijden twee bussen, die gaan naar de plekken waar veel jongeren zijn. Eén bus is speciaal voor jongeren: een mobiele ontmoetingsplek voor jongeren tot 23 jaar. De tweede bus is een buurtbus, geschikt voor allerlei doelgroepen, van kinderen tot senioren. In de bussen kunnen jongeren in hun eigen wijk samen komen en leuke dingen doen. In de bus zijn sociaal werkers/jongerenwerk aanwezig, waarbij je terecht kunt met al je vragen.

Activiteiten

Jeugd en jongeren kunnen meedoen aan sport-, spel- en ontmoetingsactiviteiten, televisiekijken of gamen. Soms wordt er een film vertoond om een bepaald onderwerp aan de orde te stellen of gewoon voor de gezelligheid. Er is een dartbord, er zijn diverse tafelspelen en je vindt er het Jongeren Informatie Punt met folders en voorlichting over alcohol- en drugsgebruik, seksualiteit en radicalisering. In de bus kun je ook een bakje koffie of thee halen en praten met elkaar of de sociaal werkers/jongerenwerk.

Doel van de bus

Met de bus biedt het jongerenwerk jongeren een goede vrijetijdsbesteding. Hierdoor hoeven zij niet rond te hangen op straat. In de bus kunnen zij met hun vragen terecht bij sociaal werkers/jongerenwerk. De bus is daarnaast ook een ontmoetingsplek voor jongeren en buurtbewoners en is daarom belangrijk bij het constateren van vragen, wensen, knelpunten en spanningen tussen jongeren en volwassenen. Een positief contact tussen buurtbewoners, de sociaal werker/jongerenwerk en jongeren zelf zorgt ervoor dat buurtbewoners de jeugd eerder aanspreken op overlast. Dit vergroot uiteindelijk de sociale cohesie en bevordert de leefbaarheid in de wijk of buurt.

Activiteiten en evenementen

Ook tijdens speciale evenementen en festiviteiten kun je de jongerenbus tegenkomen, bijvoorbeeld als ontmoetingspunt. De jongerenbus wordt ingezet tijdens vakantieactiviteiten.

Praktische info

De bussen rijden door verschillende wijken van Hilversum. De bus gaat vooral naar plekken waar weinig te doen is voor jongeren. Via Twitter en Facebook kun je zien waar de bus te vinden is.

Neem voor meer informatie contact op met Idsert Wouda, iwouda@versawelzijn.nl
of (035) 303 43 04 / 06 46 10 80 30.

Deelname aan de busactiviteiten is gratis.

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200