Sociale Wijkteams Huizen

In Huizen zijn twee sociale wijkteams actief, met daarin wijkverpleegkundigen en sociaal werkers. De wijkteams werken nauw samen met andere partijen. Hierbij zijn huisartsen en de gemeente het belangrijkst. Daarnaast werkt elk team samen met andere partijen in de wijk, zoals maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en verzorgenden, winkeliers, jongerenwerkers, wijkagenten, woningbouwverenigingen, fysiotherapeuten en de diakonie van kerken.

De wijkteams hebben onder andere de taak om mensen met vragen en problemen te bereiken, die zichzelf niet melden. Ook mensen uit het netwerk van kwetsbare personen kunnen signalen kwijt bij het wijkteam. De wijkverpleegkundige en de sociaal werker zijn regelmatig in de buurt aanwezig.

Contactgegevens

Sociaal wijkteam Huizen 1

Vooral werkzaam in het oude dorp, Zeeheldenwijk, Zuidereng, Bovenweg, Zenderwijk en Buitenwijken

Telefonisch:
wijkverpleegkundige Patrick Koelewijn: 06- 10 00 67 08;
sociaal werker Anneke van der Veer 06- 11 07 91 10.

E-mail: sociaalwijkteam@huizen.nl

Sociaal wijkteam Huizen 2        

Vooral werkzaam in het nieuwere gedeelte van Huizen: Huizermaat, Bovenmaat, 4e kwadrant, Bijvanck (Huizer gedeelte) en Stad en Lande.

Telefonisch:
wijkverpleegkundige Marjolein Verboon 06- 81 61 91 93;
sociaal werker Herjan Gerlings (035) 750 41 37.  

Uitvalsbasis wijkcentrum ’t Holleblok aan het Holleblok 2 in Huizen.

E-mail: sociaalwijkteam@huizen.nl

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200