Sociaal Wijkteam Huizen

In Huizen is een sociaal wijkteam actief, met daarin wijkverpleegkundigen en sociaal werkers. Het wijkteam werkt nauw samen met andere partijen. Hierbij zijn huisartsen en de gemeente het belangrijkst. Daarnaast werkt het team samen met andere partijen in de wijk, zoals maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en verzorgenden, winkeliers, jongerenwerkers, wijkagenten, woningbouwverenigingen, fysiotherapeuten en de diakonie van kerken.

Het wijkteam heeft onder andere de taak om mensen met vragen en problemen te bereiken, die zichzelf niet melden. Ook mensen uit het netwerk van kwetsbare personen kunnen signalen kwijt bij het wijkteam. De wijkverpleegkundige en de sociaal werker zijn regelmatig in de buurt aanwezig.

Contactgegevens Sociaal wijkteam Huizen

Telefonisch:
wijkverpleegkundige Eveloes van Goor: 06 10 00 85 09;
wijkverpleegkundige Marjolein Verboon: 06 81 61 91 93;
sociaal werker Anneke van der Veer: 06 11 07 91 10;
maatschappelijk werker Jan Meijer: 06 82 06 58 03.

E-mail: sociaalwijkteam@huizen.nl

 

Kunnen wij je helpen?