Wijkcoaches Gooise Meren

Inwoners van Gooise Meren kunnen terecht bij een wijkcoach in hun buurt. De wijkcoaches zijn wijkverpleegkundigen van de Amaris – en Vivium Zorggroep en sociaal werkers van Versa Welzijn. Inwoners kunnen bij hen terecht met vragen, ideeën of zorgen op het gebied van zorg en welzijn. Samen kijken zij wat zorgbehoeften en kansen zijn, welke acties er eventueel kunnen worden ondernomen en welke weg bewandeld kan worden.

Vertrouwd gezicht

De wijkcoach wil een bekend en vertrouwd gezicht in de wijk zijn die de tijd neemt om mensen op weg te helpen. Zij werken onafhankelijk, breed, oriënterend en verkennend. Het uitgangspunt is dat zij willen aansluiten bij de manier waarop inwoners willen leven en deelnemen aan de samenleving. De wijkcoach heeft een breed netwerk waardoor de coach mensen verder kan helpen. De wijkcoach is ondersteunend aan het Sociaal Domein (het zorg/Wmo-loket van de gemeente Gooise Meren) en verwijst zo nodig door. Inwoners worden hierdoor in staat gesteld om op tijd hulp te vragen en de weg te vinden naar de juiste ondersteuning.

Laagdrempelig

Inwoners met vragen, ideeën en zorgen kunnen in hun directe omgeving kosteloos en zonder indicatie gebruik maken van de tijd van de wijkcoaches. U kunt de wijkcoach rechtstreeks benaderen, zonder tussenkomst van de gemeente, de huisarts of de verzekeraar. Aan het inschakelen van een wijkcoach zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie & contact

Voor actuele informatie zie www.wijk-coach.nl.

.

Kunnen wij je helpen?