Wijkcoaches Gooise Meren

Inwoners van Gooise Meren kunnen terecht bij een wijkcoach in hun buurt. De wijkcoaches zijn wijkverpleegkundigen van de Amaris – en Vivium Zorggroep en sociaal werkers van Versa Welzijn. Bewoners kunnen bij hen terecht met vragen, ideeën of zorgen op het gebied van zorg en welzijn. Samen kijken zij wat zorgbehoeften en kansen zijn, welke acties er eventueel moeten worden ondernomen en welke weg bewandeld kan worden.

Vertrouwd gezicht

De wijkcoach wil een bekend en vertrouwd gezicht in de wijk zijn die de tijd neemt om mensen op weg te helpen. Zij werken onafhankelijk, breed, oriënterend en verkennend. Het uitgangspunt is dat zij willen aansluiten bij de manier waarop bewoners willen leven en deelnemen aan de samenleving. De wijkcoach heeft de nodige contacten met huisarts, zorg en welzijn en gemeente waardoor de coach mensen gemakkelijk verder kan helpen. De wijkcoach is ondersteunend aan Wijzer (het zorg/Wmo-loket van de gemeente Gooise Meren) en verwijst zo nodig door. Bewoners worden hierdoor in staat gesteld om op tijd hulp te vragen en de weg te vinden naar de juiste ondersteuning.

Laagdrempelig

Bewoners met vragen, ideeën en zorgen kunnen in hun directe omgeving kosteloos en zonder indicatie gebruik maken van de tijd van de wijkcoaches. U kunt de wijkcoach rechtstreeks benaderen, zonder tussenkomst van de huisarts of de verzekeraar. Aan het inschakelen van een wijkcoach zijn geen kosten verbonden.

Wijkgericht werken

De inzet van de wijkcoaches is een samenwerking van Vivium Zorggroep, Amaris Zorggroep, Versa Welzijn en de gemeente Gooise Meren in het kader van wijkgericht werken. Het betreft een proef van een jaar (2016). Gedurende het jaar zal worden bekeken of er meer wijkcoaches ingezet worden ten behoeve van het sociaal wijknetwerk.

Contact

Naarden:
06-386 26 333, naarden@wijk-coach.nl
Inloop: Donderdag 11.00-13.00 uur, bibliotheek Naarden, Van Limburg Stirumlaan 2

Bussum:
06-386 26 299, bussum@wijk-coach.nl
Inloop: Donderdag 10.30-11.30 uur, bibliotheek Gooi en Meer, Wilhelminaplantsoen 18

Muiden:
06-386 26 325, muiden@wijk-coach.nl
Inloop: Dinsdag 10.00-12.00 uur De Kazerne, Kazernestraat 10

Muiderberg:
06-386 26 325, muiderberg@wijk-coach.nl
Inloop: Dinsdag 10.00-12.00 uur De Kazerne, Kazernestraat 10

Meer informatie

Voor actuele informatie zie www.wijk-coach.nl.

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200