Voor verwijzers

Wilt u als zorgverlener uw cliënt of patiënt doorverwijzen naar het Algemeen Maatschappelijk Werk van Versa Welzijn? Hieronder vindt u praktisch informatie. U kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen.

Hoe meld ik iemand aan?

Het maatschappelijk werk is direct toegankelijk. Uw patiënt of cliënt kan zichzelf op werkdagen aanmelden via 035 623 11 00 (m.u.v. vrijdag 13.00 – 13.30 uur).

Vooraanmelding

Wilt u dat het maatschappelijk werk vooraf geïnformeerd is over de aanmelding en/of heeft u vragen over de aanmelding? Neem dan contact met ons op voor overleg. Ook voor het doen van een vooraanmelding, kunt u contact met ons opnemen. U kunt dan met de dienstdoende sociaal werker/maatschappelijk werk overleggen hoe de verdere aanmelding zal verlopen.

Informatiemateriaal meegeven aan uw patiënt

Versa Welzijn heeft flyers en visitekaartjes die u aan uw patiënt/cliënt mee kunt geven, wanneer u deze doorverwijst naar het maatschappelijk werk. Ook kunt u dit informatiemateriaal verspreiden via uw wachtkamer. Wilt u informatiemateriaal ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@versawelzijn.nl of neem telefonisch contact met ons op.

Samenwerking

Het maatschappelijk werk vindt het belangrijk om samen te werken met andere professionals die betrokken zijn bij een cliënt. Op die manier kan de hulpverlening optimaal worden ingezet en wordt de cliënt het beste geholpen. Een voorwaarde hiervoor is dat de cliënt op de hoogte is van het onderlinge contact en hiervoor toestemming heeft verleend. Alleen in situaties waarin er sprake is van zorg over de veiligheid, zoals in de wet staat omschreven, kan de maatschappelijk werker zonder toestemming van de cliënt gegevens met derden uitwisselen.

Gooi het in de Groep

Op de website Gooi het in de Groep vinden verwijzers/professionals een overzicht van al het groepsgewijze hulpverleningsaanbod in de regio Gooi en de noordelijke Vechtstreek (inclusief het aanbod van Versa Welzijn).

In elke gemeente in de Gooi- en Vechtstreek

Wilt u weten wat het maatschappelijk werk in uw gemeente voor u en uw cliënt(en) kan betekenen? Neem dan contact met ons op via:

info@versawelzijn.nl
035 623 11 00

Kunnen wij je helpen?