Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk biedt scholen de mogelijkheid om een beroep te doen op deskundige begeleiding en advisering bij (het signaleren van) problemen van hun leerlingen. Schoolmaatschappelijk werk helpt problemen op te lossen en potentiële (vaak grotere) problemen te voorkomen. Het schoolmaatschappelijk werk is de brug tussen de school en hulpverlening. Versa Welzijn beschikt over een groot netwerk, waardoor we waar nodig kunnen doorverwijzen.

De sociaal werker/schoolmaatschappelijk werk kan op drie manieren ondersteunen:

  • Adviseren van de leerkracht/school wanneer deze problemen signaleert bij een leerling.
  • Rechtstreeks adviesgesprekken voeren met de leerling en/of ouders.
  • Contact leggen met de ouders wanneer de school problemen signaleert.

Soort problemen

De problemen van de leerlingen kunnen variëren in de mate van ernst: van opstandigheid, veranderend gedrag in de klas, spijbelen, onzekerheid, aansluiting in de klas, gescheiden ouders tot huiselijk geweld, automutilatie of zelfmoordgedachten.

Werkwijze

De sociaal werker/schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) van de school. Binnen het ZAT-overleg adviseert zij de leerkracht. Het schoolmaatschappelijk werk kan contact opnemen met ouders van een leerling waarover binnen het ZAT-overleg zorgen zijn geuit. De school kan een leerling aanmelden voor een gesprek met het schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werker voert 1 tot 3 gesprekken met de leerling en/of ouders. Als dit niet voldoende blijkt te zijn, zal hij de leerling of ouders doorverwijzen naar de juiste instantie. Op het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen ook zelf contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. De sociaal werker/schoolmaatschappelijk werk heeft een geheimhoudingsplicht.

Welke scholen?

Versa Welzijn werkt bij het schoolmaatschappelijk werk samen met de samenwerkingsverbanden Unita (voor het primair onderwijs) en Qinas (voor het voortgezet onderwijs). Schoolmaatschappelijk werk is actief op ruim 100 basisscholen en 7 grote scholengemeenschappen voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen afhankelijk van hun behoefte een vast aantal uur inkopen; ook kan de sociaal werker/schoolmaatschappelijk werk op afroep komen.

Overige hulp

Ouders die vragen hebben over de opvoeding of het functioneren van hun kind, kunnen terecht bij Jeugd en Gezin in hun woonplaats.

Meer informatie

Voor informatie over het schoolmaatschappelijk werk bij uw kind op school, kunt u contact opnemen met de school of met samenwerkingsverband Unita (primair onderwijs) of Qinas (voortgezet onderwijs).

 

Kunnen wij je helpen?