Werken aan werkstress

Ben jij vaak gespannen en dreigt het je allemaal te veel te worden op je werk? Werkstress kan grote gevolgen hebben. Deze cursus helpt u werkstress te herkennen en hier beter mee om te gaan.

Hoe gaat het in zijn werk?

De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2⅟2 uur en een terugkombijeenkomst. De groep bestaat uit 8 tot 12 deelnemers en wordt begeleid door een sociaal werker/maatschappelijk werk. U krijgt wekelijks opdrachten mee om de behandelde theorie in de praktijk te brengen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • het leren signaleren van ongezonde stress;
  • bewustwording van de stressbronnen privé en op het werk;
  • het leren van vaardigheden die nodig zijn om stress te verminderen.

Door middel van oefeningen en opdrachten ontdekt u welke stijl van aanpak in een specifieke situatie het meest geschikt is voor u. Dat kan voor iedereen verschillend zijn.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de theorie en de opdrachten uit het cursusboek “Omgaan met stress” van R. Joppen e.a.

Leerdoelen In de cursus leert u:

  • signalen van ongezonde stress tijdig te herkennen;
  • bewust worden van de oorzaken van ongezonde stress;
  • verminderen van deze stress. Hiervoor leert u hoe u lichamelijk kunt ontspannen, welke gedachten bij u de stress veroorzaken en hoe u die gedachten vervolgens kunt beïnvloeden
  • welke assertieve vaardigheden u kunnen helpen de oorzaken van uw stress aan te pakken.

Voor wie?

Voor mensen die last hebben van werkstress of opgebrand dreigen te raken.
Wanneer u zich aanmeldt, vindt eerst een gesprek plaats om na te gaan of de cursus biedt wat u ervan verwacht.

Kosten

De cursussen worden grotendeels gesubsidieerd door de gemeenten in de regio.
De eigen bijdrage voor deze cursus bedraagt € 100,-, waarvan € 25,- voor het cursusmateriaal.

Startdatum en locatie

Deze cursus wordt aangeboden op verschillende locaties in de regio Gooi en Vechtstreek. De cursus wordt ingepland na voldoende aanmeldingen.

Meer informatie en aanmelden

Versa Welzijn, 035 623 11 00
groepswerk@versawelzijn.nl

 

Kunnen wij je helpen?