Verlies van uw partner en hoe dan verder

Het verlies van een partner heeft grote gevolgen. Hoe ga je om met je verdriet en het gemis? Van welke dingen moet je afscheid nemen? Hoe pak je je leven weer op? In deze gespreksgroep kunt u ervaringen uitwisselen met mensen die in hetzelfde proces zitten.  Door het contact met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt en de deskundige inbreng van de begeleiders zien de meeste deelnemers na verloop van tijd nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm en inhoud te geven.

Hoe gaat het in zijn werk?

De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2⅟2 uur en een terugkombijeenkomst. De groep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers en wordt begeleid door één of twee sociaal werkers/maatschappelijk werk.
Onder deskundige begeleiding kunnen deelnemers hun gevoelens en ervaringen rondom het overlijden delen.  Deelnemers steunen elkaar en vinden herkenning, doordat iedereen hetzelfde heeft meegemaakt. Ook krijgen deelnemers nuttige informatie over verlieswerking. Deelnemers worden gestimuleerd zelf vragen in te brengen en hun eigen behoeften vorm te geven.

Onderwerpen die vaak aan de orde komen zijn:

  • Hoe ga je om met emoties?
  • Wat vind je moeilijk in contact met anderen?
  • Hoe geef je vorm aan je eigen wensen en behoeften?
  • Van welke zaken wil je geen afscheid nemen, van welke zaken juist wel en hoe kun je dat doen?
  • Kijken naar de toekomst.

Leerdoelen

Het doel van de groep is een stap verder te komen in de verwerking van het verlies van uw partner. Naast verdriet en verlies worden ook nieuwe krachten aangeboord.

Voor wie?

Mensen van wie de partner in de afgelopen 3 jaar is overleden en die moeilijkheden ondervinden met de verwerking daarvan. Het overlijden mag niet korter dan 3 maanden geleden zijn.
U ontvangt eerst een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, zodat u kunt nagaan of deze gespreksgroep iets voor u is.

Kosten

De gespreksgroep wordt gesubsidieerd door de gemeenten in de regio. U betaalt een eigen bijdrage van 40 euro voor het cursusmateriaal.

Startdatum en locatie

Deze cursus wordt aangeboden op verschillende locaties in de regio Gooi en Vechtstreek. De cursus wordt ingepland na voldoende aanmeldingen. 

Meer informatie en aanmelden

Versa Welzijn, 035 623 11 00
groepswerk@versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?