Van onmacht naar kracht – gespreksgroep voor mishandelde vrouwen

Waarom is mij dit overkomen? Waarom ben ik nog zo met hem bezig? Hoe krijg ik weer vertrouwen in mezelf en in andere mensen? Deze vragen kunnen spelen bij vrouwen die door hun partner zijn mishandeld of nog worden mishandeld. Deze gespreksgroep biedt deelneemsters de ruimte om met deze vragen aan de slag te gaan en hun eigen kracht te ontdekken.

Hoe gaat het in zijn werk?

De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van elk 2,5 uur. De groep bestaat uit 6 tot 8 vrouwen en wordt begeleid door een sociaal werker/maatschappelijk werk. Er wordt gewerkt met spelvormen, oefeningen, theorie en huiswerkopdrachten.

De onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • hoe geef ik mijn grenzen aan; hoe leer je reflecteren;
  • hoe ga ik om met schuld- en schaamtegevoelens;
  • hoe ga ik om met gedachten en gevoelens;
  • hoe leer ik om mijn kwaliteiten te ontdekken?

Ook krijg je informatie over hechtingsprocessen, gedragsstoornissen en stalken. Gaandeweg het proces ga je je doel voor de toekomst maken.

Naast deze onderwerpen is er ook ruimte voor onderwerpen die de deelneemsters belangrijk vinden en met elkaar willen bespreken.

Leerdoelen

Het doel van deze gespreksgroep is inzicht te krijgen in het gebeurde; leren voorkomen dat het opnieuw gebeurt en een begin maken met verwerking.

Voor wie?

Vrouwen die gedurende een langere of kortere periode door hun partner geestelijk, lichamelijk en/of seksueel zijn mishandeld of nog worden mishandeld.

Kosten

De cursussen worden gesubsidieerd door de gemeenten in de regio. U betaalt zelf een bijdrage van € 45,- voor het cursusmateriaal.

Startdatum en locatie

Deze cursus wordt aangeboden op verschillende locaties in de regio Gooi en Vechtstreek. De cursus wordt ingepland na voldoende aanmeldingen. 

Meer informatie en aanmelden

Versa Welzijn, 035 623 11 00, groepswerk@versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?