Samen sterk

Hoe kunt u zelf, eventueel met ondersteuning van uw eigen netwerk, tot oplossingen van uw problemen komen?

Hoe gaat het in zijn werk?

De cursus bestaat uit 4 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur en een terugkombijeenkomst. De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers en wordt begeleid door een sociaal werker/maatschappelijk werk.

In de bijeenkomsten werken we samen aan de beantwoording van de volgende vragen:

  • Wat is precies mijn vraag en wat heb ik nodig om mijn probleem op te lossen?
  • Welke kwaliteiten heb ik? En welke van die kwaliteiten kan ik juist nu goed gebruiken?
  • Wat wil ik bereiken en wat kan ik daar zelf aan doen?
  • Wie kan/kunnen mij daarbij helpen?
  • Welke stappen ga ik zetten om mijn probleem aan te pakken?

We werken iedere les met een korte inleiding, oefeningen en opdrachten.

Leerdoelen

In deze cursus leren de deelnemers hoe ze zelf, al dan niet met ondersteuning van hun eigen netwerk, tot oplossingen van hun problemen kunnen komen. Hierbij worden de eigen kwaliteiten, eigen mogelijkheden en het eigen netwerk in kaart gebracht en ingezet.

Voor wie?

Volwassenen.

Kosten

De cursus wordt gesubsidieerd door de gemeenten in de regio. U betaalt geen eigen bijdrage.

Startdatum en locatie

Deze cursus wordt aangeboden op verschillende locaties in de regio Gooi en Vechtstreek. De cursus wordt ingepland na voldoende aanmeldingen. Kijk in onze database Cursussen en Activiteiten voor de eerstvolgende startdatum voor deze cursus.

Meer informatie en aanmelden

Versa Welzijn, 035 683 01 54
groepswerk@versawelzijn.nl
of via het aanmeldformulier dat bij de cursus vermeld staat.

 

 

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200