Beter opkomen voor jezelf – assertiviteitstraining

Vindt u het moeilijk om goed voor uzelf op te komen en wilt u daar iets aan veranderen? Wilt u uw zelfvertrouwen vergroten? Deze assertiviteitstraining helpt u daarbij.

Hoe gaat het in zijn werk?

De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten in de avond van elk tweeënhalf uur, en een terugkombijeenkomst na drie maanden. Het is ook mogelijk de cursus overdag te volgen: dan zijn er 11 wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. De groep bestaat uit 6 tot 12 deelnemers en wordt begeleid door twee sociaal werkers/maatschappelijk werk. Bij iedere bijeenkomst krijgt u ook opdrachten mee, waarmee u in de dagelijkse praktijk kunt oefenen.

In de eerste helft van de training wordt aandacht besteed aan:

 • het stellen van doelen
 • bewuster worden van eigen gevoelens, wensen en meningen
 • in kaart brengen van belemmerende gedachten en leren deze gedachten zelf te corrigeren.

In het tweede deel wordt hiervan gebruik gemaakt bij het behandelen en oefenen van diverse assertieve vaardigheden zoals:

 • gevoelens uiten
 • verzoeken doen en verzoeken weigeren (nee zeggen)
 • geven en ontvangen van kritiek.

Leerdoelen

Het doel van de training is het vergroten van assertieve vaardigheden. Hiervoor wordt gewerkt aan:

 • belevingsverandering: verminderen van angst in sociale situaties, vergroten van het zelfvertrouwen;
 • vergroten van kennis, met name over het verschijnsel van niet assertief zijn en over communicatieve vaardigheden;
 • uitbreiding en verfijning van vaardigheden in het omgaan met (lastige) sociale situaties;
 • vermindering van gedachten die niet op de werkelijkheid gebaseerd zijn;
 • doorbreken van vermijdingsgedrag; 
 • inzicht in niet-assertieve situaties.

Voor wie?

Mensen van 18 jaar en ouder, die moeite hebben goed voor zichzelf op te komen en daar iets aan willen veranderen. Wanneer u zich aanmeldt, vindt eerst een gesprek plaats om na te gaan of de cursus biedt wat u ervan verwacht

Kosten

De cursussen worden gesubsidieerd door de gemeenten in de regio. U betaalt zelf een bijdrage van € 45,- voor het cursusmateriaal.

Startdatum en locatie

Deze cursus wordt aangeboden op verschillende locaties in de regio Gooi en Vechtstreek. De cursus wordt ingepland na voldoende aanmeldingen. 

Meer informatie en aanmelden

Versa Welzijn, 035 623 11 00, groepswerk@versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?