Schuldhulpverlening

Schulden kunnen door allerlei oorzaken ontstaan; te veel uitgeven, persoonlijke omstandigheden, ontslag, het overlijden van een partner of te hoge lening. Soms lopen de schulden zo hoog op en wordt de situatie zo onoverzichtelijk dat u er op eigen kracht niet meer uit kunt komen. Inwoners van Weesp en Naarden met schuldproblematiek kunnen een beroep doen op Versa Welzijn.

Schulden brengen niet alleen financiële problemen met zich mee. Zij kunnen ook leiden tot problemen in de relatie of in het gezin. Schulden kunnen mensen belemmeren in alle aspecten van het leven. Door een goede samenwerking van de gemeente, de Kredietbank Nederland en het maatschappelijk werk van Versa Welzijn komen bij de hulpverlening al deze verschillende aspecten aan bod.

Hoe helpen wij?

Een sociaal werker inventariseert samen met u de schulden en onderzoekt hoe deze ontstaan zijn. Daarbij is aandacht voor het aanpakken van eventuele achterliggende problemen om te voorkomen dat u opnieuw in (financiële) problemen komt. Wanneer blijkt dat een vorm van schuldregeling nodig is, wordt met uw toestemming een melding/aanvraag voor schuldhulpverlening gedaan. In Naarden gebeurt dit bij de gemeente Gooise Meren. De gemeente zal dan beoordelen of u in aanmerking komt voor een aanvraag schuldregeling bij de Kredietbank Nederland. In Weesp wordt de aanvraag rechtstreeks ingediend bij Kredietbank Nederland, zonder tussenkomst van de gemeente.

Meer informatie en aanmelden

Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen via (035) 623 11 00.

Overige gemeenten

In de andere gemeenten kunt u zich rechtstreeks wenden tot de gemeente voor schuldhulpverlening.

BEL-gemeenten en Huizen
Hilversum
Gooise Meren
Wijdemeren