Cursus uitkomen met inkomen

Elke maand moeten rekeningen worden betaald, maar soms zijn er omstandigheden waardoor dit niet lukt. Misschien weet u niet wat u hieraan kunt doen of bent u het overzicht verloren. Wanneer u zorgen heeft om uw financiële situatie, heeft dit vaak ook andere gevolgen. U slaapt misschien slechter, voelt zich somber of machteloos. Maar ook schaamte of een gevoel van falen komen veel voor. Dit kan zelfs invloed hebben op uw relatie en/of gezin en hoe u functioneert op het werk. Daarom is het van groot belang dat u zo vroeg mogelijk hulp zoekt, om erger te voorkomen. De cursus Uitkomen met Inkomen helpt u bij het op orde krijgen en houden van uw geldzaken.

Hoe gaat het in zijn werk?

De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De groep bestaat uit 6 tot 12 deelnemers en wordt begeleid door een sociaal werker/maatschappelijk werk. U krijgt wekelijks opdrachten mee naar huis om het geleerde in de praktijk te brengen.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Uw administratie op orde houden.
  • Een eigen maandbegroting opstellen.
  • Zicht krijgen op uw wekelijkse uitgaven.
  • Mogelijkheden om te bezuinigen.
  • Regelingen waar u gebruik van kunt maken.

De ervaring leert dat cursisten elkaar ook veel leuke en zinvolle tips kunnen geven.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is dat een deelnemer na afloop:

  • zijn papieren geordend heeft en een overzichtelijke administratie kan bijhouden;
  • een gemiddelde maandbegroting en een jaarbegroting kan maken;
  • inzicht in de eigen inkomsten en uitgaven heeft;
  • weet of hij uitkomt met zijn inkomen;
  • kennis heeft van mogelijkheden zijn inkomsten te verhogen en/of zijn uitgaven te verlagen.

Voor wie?

Mensen met een eigen inkomen die hun geldzaken op orde willen krijgen én houden. Wanneer u zich aanmeldt, vindt eerst een gesprek plaats om na te gaan of de cursus biedt wat u ervan verwacht.

Kosten

De cursussen worden gesubsidieerd door de gemeenten in de regio. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Startdatum en locatie

Deze cursus wordt aangeboden op verschillende locaties in de regio Gooi en Vechtstreek.
De cursus wordt ingepland na voldoende aanmeldingen.

Meer informatie en aanmelden

Versa Welzijn, 035 623 11 00, groepswerk@versawelzijn.nl 

Kunnen wij je helpen?