Administratieve & financiële hulp

Heeft u vragen of problemen rond financiën en administratie? Vindt u het moeilijk uw administratie op orde te houden? Moeite met formulieren invullen, instanties bellen of brieven van instanties begrijpen?

Versa Welzijn kan u op diverse manieren ondersteunen, zie hiervoor het linker menu.

Kunnen wij je helpen?