Buur zoekt buur – Hilversum

Wilt u iets voor een ander in de buurt doen, of kan een buurtbewoner iets voor u doen?

Stel u krijgt een telefoontje met het verzoek om boodschappen mee te nemen voor iemand twee straten verderop…. Zou u dat doen als u in de gelegenheid bent? Is uw antwoord JA! dan staat u niet alleen. Heel veel mensen willen, als het uitkomt, wel een keer iets voor buren doen. Maar hoe weet u wie u moet bellen of wie in de buurt ergens mee geholpen wil worden? Daarvoor is Buur Zoekt Buur (voorheen de Burenhulpcentrale), dat mensen in een buurt met elkaar in contact brengt als er iets nodig is.

Hoe werkt het?

U schrijft zich in als deelnemer van Buur Zoekt Buur (zie hieronder).

Als u een keer hulp nodig heeft, belt u 035 – 625 00 00 en stelt u uw vraag aan de telefoniste. Deze legt contact met de inwoners in uw buurt die ook als deelnemer zijn ingeschreven en legt hun uw hulpvraag voor. Wanneer er een positieve reactie komt, dat wil zeggen, iemand geeft aan het klusje wel te willen doen, brengt de telefoniste u met deze persoon in contact.

En wanneer u zelf hulp wilt bieden kunt u, wanneer er een hulpvraag binnengekomen is, een mail of telefoontje van de telefonistes ontvangen met de vraag om iets voor een buurtgenoot te doen. Komt het u niet gelegen, dan geeft u dit aan. Schikt het u wel, dan wordt u in contact gebracht met de hulpvrager.

Waarvoor kunt u bij Buur Zoekt Buur terecht?

Buur Zoekt Buur is er voor kleine klusjes en kortdurende hulp, bijvoorbeeld een boodschap, de hond een keer uitlaten, een lamp vervangen, ergens naartoe gebracht worden of als u behoefte heeft aan een praatje. Mocht de gewenste hulp niet passen in het aanbod van Buur Zoekt Buur, dan helpt de telefoniste u verder. Deze is goed op de hoogte van alle mogelijkheden en kan met u kijken naar passende hulp.

Deelname is gratis

Iedereen uit Hilversum kan meedoen aan Buur Zoekt Buur, zowel voor het aanbieden van hulp als voor het vragen om hulp. Wie zich aanmeldt, wordt deelnemer van Buur Zoekt Buur. Wanneer er een deelnemer gevonden wordt die de hulp wil bieden aan een vragende deelnemer, brengt de telefoniste de twee met elkaar in contact,  er komt dus nooit iemand onverwacht aanbellen.

Meer informatie en aanmelden

De telefonistes van Versa Vrijwillige Thuishulp vormen ook de helpdesk voor Buur Zoekt Buur. Wilt u meedoen, stuur dan een mail naar buurzoektbuur@versawelzijn.nl of bel 035 625 00 00, ma t/m vrij van 10-13 uur.

Kunnen wij je helpen?