Gooise Meren – Corona

De wijkcentra/jongerencentra zijn met ingang van 5 juni 2021 weer open. Geleidelijk aan zullen er steeds meer activiteiten plaatsvinden. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder. 

Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum:
Er is weer veel mogelijk met inachtneming van de basismaatregelen. Veel groepen zijn gestart maar er blijven er ook nog een aantal die liever na de zomer beginnen.
Wilt u meer informatie over een specifieke groep? Mail dan met Esther op elindhout@versawelzijn.nl

Wijkcentrum Scan Naarden:
Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand kunnen wijkbewoners zich opgeven om een lekker kopje soep te komen nuttigen in wijkcentrum Scan in Naarden. Meer informatie treft u aan in de flyer: Buurtsoep Scan Naarden 2021

Vrijwillige Thuishulp

Vrijwillige Thuishulp Gooise Meren
Hulp vragen en bieden 

Een boodschap nodig of telefonisch een praatje maken?
Neem contact op: maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur: 035 694 74 55 of stuur een mail naar vthgm@versawelzijn.nl

Heeft u hulp nodig voor boodschappen, eten of wilt u gewoon een praatje (via telefoon of WhatsApp)?

  • maandag en dinsdag: Dolf Adam, tel. 06 13 41 67 34,
  • woensdag en donderdag: Zaineb Toama, tel. 06 31 99 56 55,
  • donderdag en vrijdag: Nicky Eggenkamp, tel. 06 13 90 75 87.

Hulp bij boodschappen

Sociaal werkers van Versa Welzijn én enthousiaste jonge statushouders/nieuwkomers van verschillende nationaliteiten, helpen u graag met uw boodschappen!

Neem contact op met: iabdullah@versawelzijn.nl of kaderabas30@gmail.com
Als u niet kunt mailen, dun kunt u ons bereiken via telefoon of WhatsApp:
Kheder Abas: 06 87 57 39 57
Iyad Abdullah: 06 86 31 86 85

’t Bussums Geheugenhuis

’t Bussums GeheugenHuis heeft de wekelijkse momenten om bij elkaar te komen op woensdag- en vrijdagochtend gewijzigd naar tweewekelijks. Dit betekent dus voortaan om de week, waarbij tevens geldt dat Versa voorlopig geen vervoer kan bieden naar het GeheugenHuis. De Plusbus rijdt niet meer.
U dient zelf voor vervoer te zorgen. Graag maken wij u attent op de mogelijkheid van ANWB Automaatje!
Voor meer informatie kunt u bellen met: Anita Kruys tel. 06 30 05 47 37

Administratie voor Elkaar

Het spreekuur Administratie voor Elkaar Gooise Meren helpt en ontvangt u in aangepaste vorm (Corona- proof). Er moet een telefonische afspraak gemaakt worden (geen inloop) via Wilma Post 06 13 96 56 04 of Tineke van der Tol 06 13 96 65 14 Mail ; wpost@versawelzijn.nl of ttol@versawelzijn.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 12.00-16.00 uur
Spreekuur Administratie voor Elkaar do. 10-12 en 14-16 uur in Uit-Wijk, dr.Schaepmanlaan 10 Bussum (op telefonische afspraak).
In Muiden: 1x per 14 dagen (even weken) dinsdag 14-16 uur, (Parochie) Herengracht 82.

U komt alleen.
U draagt een mondkapje.
U mag niet komen als u ziek/verkouden bent.
U moet het pand meteen verlaten nadat u geholpen bent.

Kinderwerk 

Kinderwerk Bussum

Knutsel en Koken:
Elke woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur bij wijkcentrum Uit-Wijk wordt er geknutseld en gekookt met kinderen van 4-12 jaar. Diverse vrijwilligers en stagiaires helpen groepen kinderen bij het schilderen en kleien, bij een creatieve activiteit en het begeleid buitenspelen. Voor €1,00 per keer of een strip van je kaart (€7 euro voor 10x) ben je welkom!
Meer informatie: Demi Neerings, dneerings@versawelzijn.nl 06 82 65 42 66

Sport en Spel:
Beweegspellen en sporten op een buitenlocatie in de wijk Bussum Zuid voor alle kinderen van 4-12 jaar, elke vrijdagmiddag van 15.00-16.30 uur op een speelplek buiten in de wijk of in de natuur. Bijvoorbeeld in ’t voetbalkooitje (adres: A. Fokkerstraat en W.Barendszstraat) of op de heide bij speeltuin Heidezicht (adres: Randweg Bussum) of in het Bos van Bouvy (adres: De Dennen in Bussum Zuid) of bij de speeltuin bij de Weidehof. Elke vrijdagmiddag staan er sportieve vrijwilligers klaar om samen met jou sportief te spelen, te sporten en vooral plezier te hebben!

Kids Lees en rekenclub:
Leesondersteuning voor kinderen 4-12 jaar i.s.m. een vijftal basisscholen is elke dinsdagmiddag van 14.30-15.15 uur en 15.30-16.15 uur in Uit-Wijk gedurende de komende 10 weken. Samen met een vrijwilliger ondersteunen we kinderen met lezen, rekenen en leren.

Rots en Watertraining:
Weerbaarheidstraining, waarin sterk staan en ademhaling centraal staan, voor kinderen van 9 en 10 jaar op de maandagmiddag na schooltijd van 15.30-16.45 uur in Uit-Wijk (maximaal 12 kinderen). Na de zomer starten we met een volgende groep, maandag 6 september en er is plaats!

Meer informatie: Nicole Wendt, nwendt@versawelzijn.nl / 06 13 96 65 25

Kinderwerk Muiden/Muiderberg:

Informeer bij Kirsten, kkasteren@versawelzijn.nl / 06 12 58 37 49

Sport & spel
Elke dinsdag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijd is van 15.00 tot 16.30. Locatie is de Kazerne in Muiden. Vooraf aanmelden is verplicht!!! We vragen een bijdrage van €1,00 per kind.

Kids koken voor buurtbewoners
Elke donderdag voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Tijd is van 16.00 tot 18.30. Locatie is de Kazerne in Muiden. Vooraf aanmelden is verplicht!!! We vragen een bijdrage van €3,00 per kind. De kinderen gaan een hoofd- en nagerecht bereiden voor buurtbewoners en henzelf. Vervolgens gaan we dit met elkaar opeten.

Kinderwerk Naarden: 
Kinderwerker José de Groot is bereikbaar:  jgroot@versawelzijn.nl / 06 13 96 56 91

Zie ook:  Kinderactiviteiten in Naarden in de corona periode

Volg ons ook op Facebook:

Jongerenwerk

Neem voor meer informatie contact op met de jongerenwerkers in Bussum of Naarden, of met Kirsten in Muiden/Muiderberg kkasteren@versawelzijn.nl / 06 12 58 37 49

Jongerencentrum Uit-wijk in Bussum 
Via Instagram houden wij onze jongeren op de hoogte met onlineactiviteiten en activiteiten in de buitenlucht. Houd onze Instagram in de gaten. Voor individuele vragen neem contact op met de jongerenwerkers uit Bussum.

Vincent Vermeulen, 06 82 30 37 48, vvermeulen@versawelzijn.nl en insta: versa_vincent
Daniela Grotendorst, 06 30 16 21 77, dgrotendorst@versawelzijn.nl en insta: versa_daniela
Iyad Abdullah, 06 30 03 09 78, iabdullah@versawelzijn.nl en insta: versa_iyad

Jongerencentrum SCAN in Naarden 
Jongeren die behoefte hebben aan individuele gesprekken of een afspraak willen maken, kunnen contact op nemen met:
Angie Stelk tel: 06 82 74 62 49
Abdeslam Azaoum tel: 0613 48 47 22
Rida Azzuzi tel: 06 82 32 75 15

Jongerenwerk Muiden/Muiderberg
Sport & Ontmoet
Elke donderdag voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. Tijd is van 17.00 tot 18.30. Locatie is voetbalclub NVC in Naarden. Jongeren kunnen elkaar ontmoeten en samen beslissen welke sport we gaan doen. Deelname is gratis. Meer informatie? Neem contact op met Angie Stelk 06-82746249 of Abdeslam Azaoum 06-13484722.

Buurtsportcoach

Dagelijks: Sportief bewegen in huis i.s.m. de Buurtsportcoach, via Facebook.

Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren

Wil je helpen of zoek je als organisatie vrijwilligers? Zie https://www.versavrijwilligerscentrale.nl
of bel naar 06-15 87 56 92 of stuur een mail naar: info@vcgooisemeren.nl

Muiden/Muiderberg & Muiderhuis

Koffieochtend in de Kazerne start weer met ingang van donderdag 19 november. Het is iedere week op donderdag van 10.30 tot 12.00 uur, aanmelden is niet verplicht, dragen van mondkapje wel, aan de koffietafel mag deze af.

(nieuw) Koffieochtend in De Rijver start met ingang van woensdag 25 november en is iedere week op woensdag van 10.30 tot 12.00 uur, aanmelden is hier wel verplicht in verband met beperkt aantal plaatsen, dragen van mondkapje is verplicht, aan de koffietafel mag deze af.

Meer informatie: Caroline Kempkes, ckempkes@versawelzijn.nl

Muiderhuis 
Meer informatie: Aleid Borghardt, 06 823 47 609, aborghardt@versawelzijn.nl

ANWB Automaatje 

Meer info: Sandra Deuling, sdeuling@versawelzijn.nl , 06 16 33 51 93

Vervoer naar vaccinatielocatie / priklocatie GGD

Versa Welzijn kan voor minder mobiele inwoners uit de Gooi & Vechtstreek vervoer regelen naar de priklocatie van de GGD Gooi & Vechtstreek voor de Corona vaccinatie. Dit kan via ANWB AutoMaatje en/of de Vrijwillige Thuishulp, afhankelijk van de gemeente waarin u woont, zie informatie versa welzijn vervoer naar vaccinatielocaties GGD – versie 1b feb 2021

Buurtbemiddeling

Bel met 035 623 11 00 of met Monique Dokter, 06 13 96 57 56 (di, woe, do van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Lokale initiatieven

Algemeen

Bekijk de informatiepagina van de gemeente: https://gooisemeren.nl/zorg-en-ondersteuning/coronavirus/

Zie ook versawelzijn.n/corona voor informatie die voor alle gemeenten geldt waar Versa Welzijn actief is.