Wat biedt bedrijfsmaatschappelijk werk?

Het bedrijfsmaatschappelijk werk van Versa Welzijn biedt een scala aan dienstverlening. Hieronder vindt u een beknopt overzicht:

Hulp bij reïntegratie

Na verzuim kan de bedrijfsmaatschappelijk werker een belangrijke en kostenbesparende rol spelen bij het laten slagen van het reïntegratieproces.

Energy@Work

Dit programma van trainingen, workshops en coaching helpt medewerkers hun vitaliteit te vergroten. Een win-win situatie voor u en uw medewerker.

Training en Cursussen

Uw medewerkers kunnen meedoen aan cursussen van Versa Welzijn. Deze cursussen bieden we ook in-company aan. Het gaat om de volgende cursussen:

Hulp bij financiële problemen

Heeft uw organisatie te maken met werknemers met financiële problemen? Heeft u werknemers waar loonbeslag opgelegd is? NIBUD onderzoek wijst uit dat het voorkomen van financiële problemen van medewerkers geld bespaart. Het verwerken van loonbeslag kost tijd en medewerkers met financiële problemen zijn door stressklachten vaak minder productief. Het bedrijfsmaatschappelijk werk van Versa Welzijn is gericht op het voorkomen van (verdere) financiële problemen en de psychische gevolgen van die financiele problemen. In samenwerking met onze sociaal juridische dienstverleners worden alle oorzaken van het ontstaan van financiële moeilijkheden en oplossingen onderzocht en aangepakt.

Wat doen we bij welke problematiek?

Arbeidsgebonden problematiek 

Hulpaanbod

Arbeidsverhoudingen

Consultatie, bemiddeling, mediation, begeleiding

Arbeidsinhoud   

Consultatie, advies, begeleiding

Reorganisatie/boventallig 

Begeleiding verandering werksituatie

Overspannen    

Probleemdiagnose structurering

Terugkeer na ziekte    

Begeleiding bij reïntegratie en werkhervatting

Arbeidsomstandigheden  

Verwijzing naar A&O deskundige

Arbeidsvoorwaarden  

Interne verwijzing naar P&O

Psychotraumatische gebeurtenis  

Opvang, begeleiding, verwijzing

 

Niet-arbeidsgebonden problematiek

 Hulpaanbod

Intrapsychisch (o.a.depressie)       

Begeleiding of verwijzing naar psycholoog         

Interpsychisch (relationeel)   

Begeleiding en/of overbrugging naar  reguliere hulp (Maatschappelijk Werk)

Financieel   

Verwijzing naar lokale schuldhulpverlening

Verslaving  

Verwijzing naar lokale verslavingszorg

 

Contact

Han Baeten
(035)
750 41 78
hbaeten@
versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?