Voor wie?

Voor wie is het bedrijfsmaatschappelijk werk?

Het bedrijfsmaatschappelijk werk is er voor het bedrijf, de medewerkers en leidinggevenden.

Voor medewerkers

Wij ondersteunen, coachen, adviseren en informeren medewerkers bij problemen of vragen, zowel in de werk- als in de privésfeer. Soms om verzuim te voorkomen, vaker echter bij de werkhervatting/reïntegratie na verzuim.

Het kan gaan om zaken als overbelasting, een conflict of verstoorde arbeidsrelatie met een collega of leidinggevende of een reorganisatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen. In de privésfeer kan het gaan om relatie- of gezinsproblemen, rouwverwerking, verslaving of financiële zorgen. Waar nodig kunnen we een medewerker doorverwijzen.

Voor medewerker én leidinggevende

Wanneer communicatie en samenwerking tussen werknemer en leidinggevende niet naar wens verlopen, dan kan het bedrijfsmaatschappelijk werk bemiddelen en begeleiden, als neutrale en onafhankelijke partij. De inzet bij deze gespreksbegeleiding is het zoeken naar de mogelijkheden de communicatie tussen medewerker en leidinggevende te verbeteren en zo het probleemoplossend vermogen van beiden te vergroten.

Voor organisatie en beleid

Wij kunnen het management adviseren bij specifieke problemen in werksituaties, bijvoorbeeld over hoe een zieke medewerker te begeleiden of over hoe een conflict op de afdeling aan te pakken. Wij vertalen signalen uit de werkpraktijk in adviezen naar het management als bijdrage voor beleidsontwikkeling. Het kan hierbij gaan om verwerkingsprocessen bij organisatieveranderingen, stresspreventie en de opvang en nazorg bij traumatische gebeurtenissen.

Wanneer en waarvoor kunt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?

Bedrijfsartsen weten waarvoor ze het bedrijfsmaatschappelijk werk kunnen inschakelen. Het onderstaande overzicht biedt een leidraad: 

Bedrijfsmaatschappelijk werk  niet voor… …  

maar wel voor… …

Somatische klachten

Psychosociale problemen

Structurele problematiek

Incidentele klachten

Klachten over werk- en organisatiestructuur

Klachten over arbeidsverhoudingen

‘Zware’ problematiek met lange looptijd

Meervoudige (werk/privé) problemen

‘Zware’ managementconflicten

Conflicten tussen medewerkers of  conflict met de leidinggevende

Burnout gevallen

Begeleiding reïntegratie na verzuim        

Werkplekaanpassingen

Opvang na seksuele intimidatie

Wanneer is een verwijzing naar een psycholoog meer op z’n plaats ?

Hiervoor hebben we een handzame Beslisroute BMW of psycholoog.

 

 

 

Contact

Han Baeten
(035)
750 41 78
hbaeten@
versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?