Visie op verzuim

Wij gaan ervan uit dat:

 • verzuim een belangrijke component van gedrag kent; “ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”;
 • dit gedrag onderkennen en erkennen als belangrijke stuurinformatie het mogelijk maakt om veel meer op preventie en gezondheid te sturen dan op verzuim;
 • verzuimgedrag daarom te beïnvloeden is;
 • verzuimgedrag het gevolg is van een complexe samenloop van omstandigheden, waarbij een mix van zowel lichamelijke als psychosociale klachten, factoren in de werksfeer en factoren in de privé-sfeer het verzuimgedrag beïnvloeden;
 • de direct leidinggevende de eerstverantwoordelijke is als het gaat om het realiseren van condities, die nodig zijn om verzuim te voorkomen en reïntegratie van medewerkers te bevorderen en medewerkers – weer – te helpen geinspireerd te raken;
 • elke medewerker een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft voor wat betreft het behoud van zijn of haar vitaliteit en hierop aangesproken kan worden door de direct leidinggevende;
 • het belangrijk is om een omslag te realiseren in het denken over verzuim in termen van ‘afwezigheid’ (ziek is helemaal afwezig) naar ‘inzetbaarheid’ (wat kan nog wèl);
 • succesvolle reïntegratie het resultaat is van een resultaatgerichte en creatieve samenwerking tussen medewerker, direct leidinggevende en bedrijfsmaatschappelijk werk / bedrijfsarts;
 • Ook buiten werktijd hebben mensen de nodige verantwoordelijkheden die hun energie en belastbaarheid op het werk kunnen beïnvloeden. Het zoeken naar een goede individuele balans kan dus onderwerp van het gesprek zijn, mits vanuit het perspectief van het functioneren als werknemer (arbeidscontract) en met respect voor de privacy.
  de werkgever eindverantwoordelijk is voor het verzuimmanagement van de organisatie.

Als u het verzuim in kaart wil brengen dan kan de Ziekteverzuimmeetlat u helpen. Kijk welke onderdelen in orde zijn en wat er beter kan in de beheersing van het ziekteverzuim.

Contact

Han Baeten
(035)
750 41 78
hbaeten@
versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?