Re-integratie

Uw medewerker gaat na een verzuimperiode weer aan de slag. Het bedrijfsmaatschappelijk werk kan hem/haar begeleiden bij reintegratie. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Intakegesprek

De bedrijfsarts, afdeling P&O of leidinggevende, meldt de medewerker aan bij het bedrijfsmaatschappelijk werk. Binnen 5 werkdagen wordt een intakegesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt de situatie in kaart gebracht, een probleemanalyse geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld. Standaard wordt bij de intake de 4 DKL (Vierdimensionale Klachtenlijst) afgenomen.

Vervolgtraject

Naar aanleiding van dit eerste gesprek adviseren wij over een vervolgtraject. Dit kan een standaard traject zijn (maximaal 5 gesprekken) dat direct van start kan gaan. Hierbij werken we samen met de bedrijfsarts, leidinggevende of P&O of externe samenwerkingspartners. Eventueel adviseren we tijdens of als vervolg op het individuele traject deelname aan een training. Ook kan een verwijzing plaatsvinden naar een psycholoog, psychotherapeut, haptonoom of een instantie voor rechtshulp wanneer dat meer geïndiceerd is of onderdeel uitmaakt van het begeleidingstraject.

Rapportage

Van het intakegesprek wordt een rapportage (met toestemming van de medewerker) aan de bedrijfsarts gestuurd. Ook de leidinggevende en/of P&O-adviseur worden gewoonlijk op de hoogte gebracht van de voortgang van de hulpverlening en het moment van afsluiting van het traject.

Richtlijn

Het bedrijfsmaatschappelijk werk van Versa Welzijn hanteert de Richtlijnen Bedrijfsmaatschappelijk werk bij werkhervatting en reïntegratie.

Contact

Han Baeten
(035)
750 41 78
hbaeten@
versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?