Kosten

Wat kost een medewerker die een dag verzuimt?

Naast de bruto salariskosten dient u ook de kosten van vervanging en/of de inkomstenderving mee te rekenen. Gemiddeld genomen kost een zieke werknemer u dan ook al snel 200-250 euro per dag.

Een investering in bedrijfsmaatschappelijk werk moet rendement opleveren. De kosten moeten terugverdiend worden door verzuimreductie, beperking van WIA uitstroom, verbetering van de arbeidsomstandigheden met een lager verloop of verhoging van de productiviteit. Gebleken is dat verzuimreductie met minder dan een half procent of het voorkomen van één WIA geval per 3 jaar, al voldoende is om de kosten van bedrijfsmaatschappelijk werk te dekken.

Welke vormen van samenwerking kiest u?

Het bedrijfsmaatschappelijk werk van Versa Welzijn kent verschillende vormen van samenwerking met opdrachtgevers.

Opdrachtgevers die kiezen voor een structureel aanbod per week, maand of per jaar adviseren wij een samenwerking op basis van een detachering.

Opdrachtgevers die aan de hand van concrete gevallen met ons samenwerken adviseren wij een samenwerking op basis van incidentele inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker. Op basis van de omvang van de dienstverlening wordt eventueel een korting verleend.

Hieronder de verschillende varianten in samenwerking en financiering:

  • Betaling per verrichting; voor 2016 bedraagt het uurtarief 98,52 euro (voor de intake inclusief rapportage wordt 1½ uur gerekend)
  • De spreekuurvariant; voor een vast budget bent u verzekerd van een vast aantal uren inzet per week, maand of jaar. De uurprijs bedraagt hierbij 75 euro.
  • Een overeengekomen budget per jaar dat bewaakt wordt door Versa Welzijn
  • Een vaste premie per jaar in samenwerking met uw zorg- of schadeverzekeraar.
  • Overige vormen van financiering zijn in overleg mogelijk.

Het bedrijfsmaatschappelijk werk is niet BTW-plichtig, dus op genoemd bedrag komt geen BTW-toeslag.

De meerwaarde van Versa Welzijn

Versa Welzijn biedt naast het bedrijfsmaatschappelijk werk een uitgebreid pakket aan andere diensten. Diensten waar uw medewerker door de subsidiering van de gemeenten (vaak) kosteloos gebruik van kunnen maken. Na het intakegesprek kan verwezen worden naar een of meerdere van deze kosteloze diensten als vervolg op de intake of als onderdeel van het begeleidingstraject.

Contact

Han Baeten
(035)
750 41 78
hbaeten@
versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?