Seniorenmarkt Gooise Meren

06 oktober 09.30 - 15.00 uur

Op 6 oktober 2018 wordt de jaarlijkse seniorenmarkt in Gooise Meren gehouden. De markt, die voor de vijfde keer plaatsvindt, heeft dit jaar als thema’s Mantelzorg en Wonen.

Het doel van de markt is senioren en mantelzorgers een overzicht te geven van de diensten en producten van de instellingen, organisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, wonen en vrijetijdsbesteding. Met name wordt aandacht besteed aan de knelpunten waarmee ouderen en mantelzorgers in de praktijk te maken krijgen en de oplossingen die daarvoor beschikbaar zijn.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de seniorenraad Gooise Meren.