Alzheimer Café Hilversum en Wijdemeren

11 december 19.30–21.00 uur

Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, dat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel.

Datum : de 2e woensdag van de maand
Tijd : 19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).Plaats : Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum
(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)
Informatie : alzheimercafe.hilversum@gmail.com 06-2095.1875

Woensdag 11 december: De Kerst tegemoet
Een sfeervolle avond waarin we met elkaar genieten van een mooi voorgelezen verhaal, een gedicht en accordeonmuziek gespeeld door Anneke Woning. In de pauze gaan we rond met een glas warme Glühwein. Komt u ook om samen het Alzheimercafé-jaar af te sluiten?

Woensdag 8 januari: Wat kan een casemanager voor u betekenen?
Voor iemand met dementie en zijn familieleden is het krijgen van informatie, praktische hulp en begeleiding erg belangrijk. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider, die iemand met dementie en zijn/haar naasten met raad en daad ter zijde staat. Op welke wijze u een beroep op de casemanager kan doen en wat zij voor u kan betekenen daarover wordt u deze avond geïnformeerd.
Gastspreker: Kerina Boelema ( casemanager dementie Amaris Zorggroep, netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek).

Woensdag 12 februari: Wonen in een dementievriendelijke gemeente.
Steeds meer mensen in uw eigen woonomgeving krijgen te maken met dementie. ‘Samen dementievriendelijk’ is een project wat door Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS samen wordt uitgevoerd. Vanavond krijgt u informatie over: wat is dementievriendelijk? wanneer is de gemeente dementievriendelijk? en welk gedrag vertoont een dementievriendelijk persoon? Ook wordt de methode ‘GOED’ toegelicht die mensen helpt zich dementievriendelijk op te stellen. Het gaat over ons allen.
Gastspreker: Cees Croes, voorzitter van Alzheimer Nederland, Gooi en Omstreken en trainer bij Samen Dementievriendelijk.

Woensdag 11 maart: Vragen rondom het levenseinde
De laatste tijd is er weer veel belangstelling in de media voor het onderwerp dementie en levenseinde. Op veel plekken wordt een open discussie over euthanasie bij dementie gevoerd. Maar het blijft een gevoelig onderwerp. Wat is nu de stand van zaken? Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden? Wat zegt de wet hierover en hoe is de beroepspraktijk?
Gastspreker: Mevrouw N C. Heerema, specialist ouderengeneeskunde.

Woensdag 8 april: Zaken goed geregeld.
Door de ziekte dementie gaan naast het geheugen ook vaardigheden als rekenen, lezen en omgaan met geld verloren. Een ander gevolg kan zijn dat iemand situaties niet meer goed kan overzien en beoordelen. Het nemen van beslissingen en opkomen van eigen belangen wordt dan moeilijker. Hoe kun je dit goed regelen? Wie kan de administratie overnemen? Hoe kun je financieel misbruik voorkomen? Wat kun je bij de notaris regelen? Al deze zaken zullen deze avond aan de orde komen.
Gastspreker: Carina Stassen, Financieel planner.