Alzheimer Café Gooise Meren

20 september 19.30 - 21.00 uur

Thema: Hoe blijf je als mantelzorger overeind? Met Joke Werner, geestelijk
verzorger en schrijver van ‘Als de mantel niet meer past…’
Locatie: Brasserie Bel ami, Brinklaan 86, Bussum
Zaal gaat 30 minuten voor aanvang open. 

Het Alzheimer Café is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun naaste en zorgprofessionals. 

Met elke keer:
• een boeiend thema
• adviezen en informatie
• onderling contact

Alzheimer Café Gooise Meren is een samenwerkingsverband tussen Alzheimer
Nederland, afd. Gooi en Omstreken, de King Arthurgroep, Bibliotheek Gooi en
Meer en Versa Welzijn. Het ontvangt steun van de gemeente Gooise Meren.

De bijeenkomsten zijn gratis en vrij toegankelijk. Men hoeft zich niet vooraf aan
te melden. Uiteraard gelden eventueel actueel opgelegde coronaregels.
Heeft u problemen met vervoer, laat het ons weten.

Voor praktische vragen of aanmelding als mogelijk vrijwilliger in de
caféwerkgroep kunt u contact opnemen met Anita Kruys via
a.kruys@alzheimervrijwilligers.nl of 06-53 939 232.

Voor meer algemene informatie, zie www.alzheimer-nederland.nl/regios/gooi-en-omstreken

Kunnen wij je helpen?