Door het coronavirus is het doorgaan of de exacte startdatum van de activiteiten soms onzeker. Check dit daarom altijd even van tevoren bij de docent of de beheerder.

Uitkomen met Inkomen

Elke week Woensdag
  • Code 101.078.173
  • Interval Elke week
  • Dag Woensdag
  • Leeftijdscategorie Volwassenen
  • Activiteittype Persoonlijke ontwikkeling
  • Opdrachtgever Versa Welzijn
  • Betaling Eenmalig
  • Tijd 15:30 - 17:30
  • Periode 15 juni 2022 - 31 december 2022
  • Kosten € 25,00

Doelgroep
De groep is bestemd voor inwoners van Hilversum die moeite hebben met rondkomen van het huidige inkomen. Er is sprake van goede wil, maar men voelt ook de druk van de maatschappij om mee te doen. Daardoor geef je misschien meer uit dan wenselijk.


Doelstelling
Het doel van de groep is om jouw balans te vinden in de uitgaven en inkomsten. Daarbij krijg je ook inzicht in jouw eigen drijfveren en overtuigingen rondom geld.


Werkwijze
In de groep wordt met elkaar gesproken over ervaringen en keuzes rondom het omgaan met geld. Door mensen te ontmoeten die ook vragen hebben over rondkomen kan herkenning en steun aan elkaar geboden worden. Tips kunnen worden uitgewisseld. 
Tijdens de bijeenkomsten worden de deelnemers gestimuleerd hun eigen vragen in te brengen en hun eigen behoeften en wensen uit te spreken. 
De begeleiding biedt daar waar nodig of gewenst de ontbrekende psychoeducatie rondom omgaan met geld. Onderwerpen die vaak aan de orde komen zijn:
– Wat is sociale druk ?
– Wat doet stress en schaamte over schulden met jou ?
– Hoe maak je een overzicht van inkomsten en uitgaven per week, maand en jaar ?
– Wat is het verschil tussen lenen en (be)sparen ?
– Wat is er mogelijk aan wettelijke regelingen en toeslagen ?
– Waar is online informatie te vinden ?
Een medewerker van de afdeling Schuldhulpverlening komt ook een keer langs als gastspreker over minimaregelingen en de mogelijkheden van schuldhulp via de Gemeente Hilversum. 


Praktische informatie
De groep kent 4 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur, en aansluitend 3 maandelijkse bijeenkomsten van 2 uur als follow-up.
Aantal deelnemers: 6 – 8 personen. 
Begeleiding is in handen van maatschappelijk werkers Han Baeten en Trees Daas.
Vooraf aan deelname aan de groep vindt een informatiebijeenkomst plaats.
Kosten deelname: € 25,–   We hebben een kwijtscheldingsregeling voor mensen voor wie deze cursuskosten een bezwaar vormen.
Start eerstvolgende groep: woensdag 15 juni 2022 om 15.30 uur.


 Meer informatie en/of aanmelden


Trees Daas, 06 589 81 490, tdaas@versawelzijn.nl


Versa Welzijn Groepswerk, 035 623 11 00, groepswerk@versawelzijn.nl

Aanbieder

Plaats

Leeftijdscategorieën

Types

Locaties

Kunnen wij je helpen?